Webinář o genderové dimenzi bezpečnosti v dopravě

Domů Akce Webinář o genderové dimenzi bezpečnosti v dopravě


Kdy: 21. 11. 2023 13:30 – 15:00

Kde: online na Zoomu

Registrace do 19. 11. zde

V rámci našich aktivit zaměřených na genderovou dimenzi v obsahu výzkumu pořádáme webinář profesorky Astrid Linder nazvaný Vehicle occupant crash safety: Injury data, crash testing and the world’s first crash test dummy of an average female. Akce proběhne v anglickém jazyce.

Na silnicích přijde ročně o život 1,35 milionu lidí a podle Světové zdravotnické organizace je zraněno 20-50 milionů osob, z nichž pro některé je následkem trvalá invalidita. Údaje o zraněních ukazují, že automobily poskytují v případě nehody rozdílnou úroveň ochrany pro ženy a pro muže. Největší rozdíl byl prokázán u poranění měkkých tkání krku, tzv. whiplash, což jsou zranění, která mohou způsobit celoživotní invaliditu. U žen je riziko vzniku těchto zranění v průměru dvojnásobné ve srovnání s muži.

Při posuzování bezpečnosti cestujících ve vozidle je však normou průměrný muž a stále není požadováno, aby se při nárazových zkouškách používala figurína průměrné ženy, ani není k dispozici od žádného výrobce figurín. Evropské zákony, konkrétně primární Evropské právo, sice vyžaduje, aby se ženám a mužům věnovala stejná pozornost, ale celosvětový předpis (UNCEC), který se v Evropě používá, vyžaduje, aby se při všech testech používal model průměrného muže jako řidiče. První figurína průměrného muže pro nárazové testy, jak ji s některými aktualizacemi známe dnes, byla navržena už před více než 50 lety. A teprve nedávno se začal navrhovat model představující průměrnou ženu.

Přednáška bude obsahovat podrobnosti o výše zmíněných tématech a také popis konkrétních dat, která ukazují rozdílnou úroveň ochrany při nárazu vozidel pro ženy a pro muže. Prof. Linder představí také pozadí a vývoj první figuríny na světě pro nárazové testy odpovídající tělu průměrné ženy, tzv. Seat Evaluation Tool (SET) 50F, a ekvivalentní průměrné figuríny muže, tedy SET 50M. Popíše také validace modelů a nedávné testy s různými autosedačkami, které poslouží jako ilustrace toho, co lze z nárazových testů zjistit, pokud se použije model ženské i mužské části populace. Na webináři bude také hovořit o vývoji virtuálních modelů pro hodnocení ochrany cestujících.

Astrid Linder je profesorkou dopravní bezpečnosti ve švédském Národním institutu pro výzkum silnic a dopravy (VTI), docentkou prevence úrazů na Chalmers University a docentkou ve Výzkumném centru nehod na Monash University v Melbourne. Doktorát v oboru bezpečnosti silničního provozu získala na Chalmers University, odkud má také magisterský titul z inženýrské fyziky. Hlavními oblastmi jejího výzkumu jsou dopravní bezpečnost, modely člověka při nárazových zkouškách, prevence zranění a preventivní opatření související s nehodami.

Prof. Linder koordinovala projekt ADSEAT financovaný EU, v jehož rámci byl vyvinut první virtuální model průměrné ženy pro náraz do vozidla zezadu, EvaRID. Koordinovala také projekt VIRTUAL, v jehož rámci byl vyvinut první fyzický model figuríny založený na průměrné ženě, Seat Evaluation Tool (SET 50F) spolu s průměrným mužem SET 50M, a také open-source modely lidského těla VIVA+ 50F a 50M pro hodnocení bezpečnosti účastníků silničního provozu.

Byla jmenována Hvězdou roku v oblasti rovnosti (Equality Star of the year) Švédskou organizací pro rovnost v dopravě (2020), získala ocenění vlády USA za vynikající výsledky v oblasti bezpečnostního inženýrství (2015), ocenění Volvo Research and Educational Foundations Håkan Frisinger (2015), cenu EU Champions of Transport Research Road (2014) a cenu EU Champions of Transport Research Overall Winner Transport (2014).