Webinář o genderové dimenzi umělé inteligence

Domů Akce Webinář o genderové dimenzi umělé inteligence


Kdy: 6. 16:00 – 18:00 | Kde: Zoom

Rády*i bychom vás pozvaly*i na webinář s názvem I’d blush if I could: A gender perspective on (embodied) AI, který je součástí vzdělávacích aktivit NKC – gender a věda zaměřených na genderovou dimenzi v obsahu výzkumu.

Abstrakt

Nedávný pokrok vědy v oblasti robotiky a systémů umělé inteligence vzbuzuje naděje, že autonomní, inteligentní stroje pomohou lidem činit spravedlivější, objektivnější a lepší rozhodnutí. Empirické poznatky však naznačují, že umělá inteligence ve své současné podobě nejen reprodukuje, ale také posiluje rasové a genderové stereotypy.

Ve své přednášce bude Köszegi analyzovat proč musíme chápat algoritmy jako sociotechnické soubory, v nichž je lidský úsudek (a předsudky) součástí tvorby systémů. Bude analyzovat, jak a proč jsou gender, rasa a třída zakódovány v (sociálních) robotech a umělé inteligenci. Zaměříme se také na důsledky této technologie pro společnost a o tom, jak můžeme zajistit, aby digitální transformace přispěla k inkluzivitě na pracovištích a agendě sociální spravedlnosti. Zamyslíme se také nad otázkami, které si musíme klást, abychom mohly*i kriticky a s odstupem přemýšlet o genderu a technologiích.

Pokud se chcete webináře zúčastnit, zaregistrujte se prosím do 23. června zde.

Zdroj: Luiza Puiu

Sabine Theresia Köszegi je profesorkou na Institutu věd o řízení na Technické univerzitě (TU) ve Vídni a akademickou ředitelkou programu Executive MBA Innovation, Digitization and Entrepreneurship na Akademii dalšího vzdělávání TU. Má PhD v oboru sociálních a ekonomických věd a venia docendi v oboru podnikové administrativy na Vídeňské univerzitě. Je členkou Evropské akademie věd a umění.

Její výzkum se zabývá prolínáním technologií, práce a organizací, přičemž publikovala ve více než 100 časopisech a konferenčních sbornících. V roce 2020 jí byla udělena státní cena Käthe-Leichter za mimořádné výsledky v oblasti genderového výzkumu. Od roku 2017 se prof. Köszegi věnuje také vědecko-politickému poradenství jako předsedkyně rakouské Rady pro robotiku a umělou inteligenci, jako členka expertní skupiny Evropské komise High-Level Expert Group on Artificial Intelligence a jako členka pracovní skupiny Future of Work evropského think-tanku Bruegel. V Rakousku předsedá Poradnímu sboru UNESCO pro etiku umělé inteligence a je členkou rakouského Poradního sboru pro umělou inteligenci.

Budeme se těšit na viděnou.