Workshop americké neurovědkyně Deboleeny Roy

Domů Akce Workshop americké neurovědkyně Deboleeny Roy


NKC – gender a věda uspořádalo 7. 12. 2022 workshop s názvem Gendering Scientific Research s americkou neurovědkyní Deboleenou Roy. Workshop se zaměřil na genderovou dimenzi ve vědě a je prvním ze série akcí v rámci vzdělávacích aktivit NKC, které se genderovou dimenzí zabývají. Byl určen zejména pro českou vědeckou komunitu v oblasti neurovědy, medicíny a biologie, ale velmi různorodé akademické zázemí účastnictva ukázalo, že téma resonuje napříč obory. Díky tomu, že probíhal v anglickém jazyce, na něm byla i velká mezinárodní účast.

Deboleena Roy vyzdvihla roli společnosti v utváření znalostí a konstruování vědeckého poznání. Vyzvala ke zhodnocení toho, z jaké pozice výzkum děláme a jaké si na tomto základě klademe otázky. Kromě toho zpochybnila existenci jakékoli “neutrální” pozice a zdůraznila, že věda má v první řadě pomáhat a sloužit lidem, nikoli sama sobě. Právě spolupráce a naslouchání “opravdovým” lidem, kteří zažívají dopady vědeckého poznání na vlastní kůži, je podle ní klíčová. 

V biologii podle ní neexistuje nic univerzálního a stejného, neboť i jednotlivé X chromozomy se od sebe vzájemně liší. Vyzvala nás k tomu, abychom “přemýšleli o odlišnostech odlišně”. (“Let’s think about difference differently.”)

To vše ilustrovala na svém vlastním výzkumu, v němž ukázala, že se v minulosti společenská hierarchie a lineární představa o fungování světa propsala mimo jiné i do našich představ o tom, jak funguje mozek. Konkrétně se zaměřila na fungování hypotalamu, hypofýzy, gonád a vlivu estrogenu na mozkovou funkci. Dříve byl vztah mezi těmito aspekty vnímán – v souladu s našimi představami o fungování společnosti – hierarchicky a lineárně, tedy tak, že mozek pouze vysílá signály do zbytku těla. Realita je však mnohem komplikovanější. Mezi jednotlivými prvky jsou výrazně komplexnější vztahy, vzájemně se ovlivňují a komunikují a byl tak prokázán například vliv estrogenu na funkci mozku. I proto je důležité zkoumat mimo jiné antikoncepci či hormonální substituční terapii, a jejich potenciální vliv právě na mozek.

Co se týče genderové dimenze v oblasti medicínského výzkumu, poukázala Roy zejména na důležitost využití samčích i samičích molekul v preklinickém testování a také na absurditu testů. Ty sice mají zkoumat ženské reprodukční zdraví, preklinická fáze testů ale probíhá převážně pouze na samcích.

Jsou různé způsoby poznání a věda je jen jedním z nich, je proto důležité naslouchat a učit se také těm ostatním a při komunikování vědeckých výsledků volit takový jazyk, který srozumitelný i pro ty, kteří se vědecky nijak neangažují.

Nahrávka přednáškové části workshopu je k dispozici zde. Pokud se chcete dozvědět více o výzkumu Deboleeny Roy, doporučujeme její knihu Molecular Feminisms a webovou stránku interdisciplinárního projektu o epigenetice, kde najdete mimo jiné i rozhovory k tématu reprodukční spravedlnosti a k tomu, jak jsou konstruované genderové rozdíly.