Workshop Marie Rodó-Zárate

Domů Akce Workshop Marie Rodó-Zárate


Kdy: 13. 12. 2022, 17 až 19 hod.

Kde: online

Registrace: do13. 12. zde

Workshop sociální geografky Marie Rodó-Zárate je součástí vzdělávacích aktivit NKC-gender a věda zaměřených na genderovou dimenzi ve vědě. Workshop je určen pro odbornou veřejnost a bude probíhat v anglickém jazyce.

Abstrakt:
Intersekcionalita je koncept, který vzešel z černošského feminismu ve Spojených státech v 80. letech 20. století a který měl zásadní vliv na genderová studia a feminismus. Na této přednášce bude představen situační pohled na její genealogii a rozsah, a zároveň několik návrhů, jak lze intersekcionální perspektivu aplikovat ve výzkumu, a to jak ve vztahu k epistemologickým otázkám, tak k teoretickým a metodologickým nástrojům.

Bio:
Maria Rodó-Zárate je odbornou asistentkou na katedře politických a sociálních věd na Universitat Pompeu Fabra.

Její výzkum se zaměřuje na studium sociálních nerovností z intersekcionální, prostorové a emocionální perspektivy aplikované na otázky, jako je právo na město, genderově podmíněné násilí nebo LGBTI-fobie. Zajímá se o prostorové propojení sociálních kategorií, jako je gender, třída, etnická příslušnost, sexuální orientace, věk nebo (ne)schopnost, a jejich vliv na životní zkušenost. 

Vyvinula také specifické metodologie pro studium intersekcionality, jako jsou Mapy reliéfu, které získaly cenu Ramona Molinase (2018) za nejlepší projekt se sociálním dopadem. 

Působila jako hostující výzkumná pracovnice na Graduate Center of the City University of New York (Spojené státy), Universidade Estadual de Ponta Grossa (Brazílie) a University College Dublin (Irsko). Nyní vede projekt financovaný z ERC Starting Grantu zaměřený na mapování sociálních nerovností.