Ceny Milady Paulové 2010

V roce 2010 byla Cena Milady Paulové udělena v  oblasti ekonomie se snahou podtrhnout důležitost tohoto oboru a paradigmatických změn, ke kterým v této kvůli ekonomické krizi dochází.

Vítězka

Ing. Růžena Vintrová, DrSc.

Pracoviště: Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu

Oblast výzkumu: makroekonomie, vývoj ekonomik tranzitivních zemí a mezinárodní srovnání

Ing. Růžena Vintrová, DrSc. se stala laureátkou Ceny Milady Paulové za rok 2010.

„Ekonomie se dotýká každého, sama o sobě však nestačí.“

Rozhovor

Nominace

Doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc

Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzita Praha

Oblast výzkumu: rozvojová ekonomie

Když má člověk možnost si vybrat a vybere si to, co ho baví, tak už to je samo o sobě úžasné.

prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Oblast výzkumu: mezinárodní finance a devizové kurzy

„Celý život dělám něco, co mě těší.“

Ing. Magdalena Hunčová, Ph.D.

Pracoviště: Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Oblast výzkumu: sociální, kooperativní a veřejná ekonomika

„Výzkum sociální ekonomiky je pro mě prostor svobody.”

prof. Ing. Dr. Drahomíra Pavelková

Pracoviště: Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Oblast výzkumu:podnikové finance, řízení hodnoty a výkonnosti podniku, výzkum klastrů

„Svoji roli vidím především v aktivní a nepřetržité práci s mladou generací.”

doc. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Pracoviště: Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně

Oblast výzkumu: finanční řízení podniku, výzkum rizikového kapitálu

„Nebaví mě stereotyp, mám ráda nové věci a změnu.“

Porota

Mojmír Hampl (ČNB)

Štěpán Jurajda (CERGE–EI)

Pavlína Pellešová (OPF SU)

 

Jana Ryšlinková (USBS; předsedkyně poroty)

Ilona Švihlíková (VŠMVV Praha)