Školicí modul

NKC – gender a věda připravilo e-learningový kurz se zaměřením na genderovou rovnost v instituci. Jedná se o veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z řad vysokých škol a vědecko-výzkumných organizací v České republice. Do kurzu zveme všechny zájemce a zájemkyně o téma genderové rovnosti ve vědě a výzkumu. Věříme, že tento kurz bude užitečný pro všechny, kteří chtějí pracovat na férovějších podmínkách vě vědě.

První stupeň Kurzu

Kurz I: Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti cílí zejména na osoby pověřené řízením lidských zdrojů, které mají na starost agendu genderové rovnosti a tvorbu plánu genderové rovnosti v souvislosti s požadavky Horizontu Evropa. Kurz je vhodný také pro zájemce a zájemkyně z řad managementu, absolvovat ho však může kdokoliv , kdo se chce dozvědět více o genderové rovnosti v instituci. 

Každý modul se skládá z videoprezentace a písemného podkladu, které jsou k dispozici ke stažení. Písemný podklad doplňuje a rozšiřuje informace obsažené ve videoprezentaci, nabízí také další zdroje a odkazy. Výstupem každého modulu a zároveň předpokladem pro absolvování kurzu (přechodu na další modul) je správné vyplnění krátkého testu, který se skládá ze tří otázek. 

Kurz I. obsahuje šest modulů a pokrývá tato témata:

 • Politiky rovnosti se zaměřením na výzkum a inovace
 • Situace v české vědě a vysokém školství
 • Gender v Horizontu Evropa
 • Základní koncepty a pojmy
 • Plán genderové rovnosti
 • Tematické oblasti plánu genderové rovnosti

Na konci celého kurzu, tedy po seznámení se s obsahem všech šesti modulů, následuje test, který je třeba absolvovat pro získání certifikátu. Minimální úspěšnost pro složení výstupního testu je 80 %  a je možné jej absolvovat třikrát. 

Přihlášení do Kurzu I

 

Druhý stupeň kurzu.

KURZ II: Genderová rovnost v instituci je k dispozici ve dvou variatách, a to jako ucelený kurz a také jako e-školení. Každá z těchto variant má svůj specifický účel.

Kurz i e-školení obsahují šest modulů:

 • Rámcový program Horizont Evropa
 • Genderový audit v instituci
 • Standardy kvality pro budování vnitřních kapacit
 • Tematické oblasti plánu genderové rovnosti: slaďování osobního a pracovního života
 • Tematické oblasti plánu genderové rovnosti: genderová dimenze v obsahu výzkumu
 • Tematické oblasti plánu genderové rovnosti: sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí

Kurz II

Je vhodný především pro osoby z vedení institucí, pro osoby, které mají na starosti řízení lidských zdrojů, a pro osoby, které jsou pověřeny agendou genderové rovnosti a vytvořením plánu genderové rovnosti.

Absolvování Kurzu II. obnáší splnění všech povinných aktivit u všech šesti modulů, včetně úspěšného složení závěrečného testu. Tato varianta zahrnuje i získání certifikátu o absolvování. Podmínkou pro přihlášení do tohoto kurzu je absolvování předchozího kurzu (KURZ I: Genderová rovnost v instituci).

Kurz začíná úvodní video-prezentací, která seznámí účastnice a účastníky s obsahem kurzu, jeho strukturou a podmínkami pro získání certifikátu. Každý modul se skládá z několika kratších video-prezentací a souboru ke stažení ve formátu pdf, který je rozšířením poznatků a látky z video prezentace a je opatřen informacemi, zdroji a odkazy. Pro další studium a doplnění jsou k dispozici ke staženídalší materiály v českém i anglickém jazyce .

Výstupem každého modulu a zároveň předpokladem pro pokračování v kurzu (přechodu na další modul) je správné vyplnění krátkého testu, který se skládá ze tří otázek. Na konci celého kurzu, tedy po seznámení se s obsahem všech šesti modulů, je k získání certifikátu třeba absolvovat závěrečný test s alespoň 80% úspěšností. Test lze absolvovat maximálně třikrát. Každý z modulů lze absolvovat i samostatně jako e-školení, v tomto případě ale certifikát vystaven nebude.

Zápis do Kurzu II

Mini-kurzy online

V rámci našich podpůrných aktivit jsme připravily nový formát na naší e-learningové platformě Moodle: online mini-kurzy. Na rozdíl od kurzů, které slouží ke komplexnímu porozumění plánů genderové rovnosti a jejichž cílem je celkový přehled, se mini-kurzy věnují konkrétním tématům z oblasti implementace plánu genderové rovnosti a jeho jednotlivých částí. Kromě toho mohou mini-kurzy využít osoby, které se primárně nezabývají agendou genderové rovnosti, ale potřebují získat základní znalost v dané oblasti. Po absolvování mini-kurzu je udělen odznak.

 • Monitoring a evaluace plánů genderové rovnosti

První mini-kurz, který jsme pro vás připravily, se věnuje monitoringu a evaluaci plánů genderové rovnosti. V kurzu detailněji představujeme jednak cíle monitoringu a evaluace, základní koncepty, se kterými oblast monitoringu a evaluace pracuje, ale také příručku Jak na monitoring a evaluaci plánů genderové rovnosti a konkrétní nástroj pro monitoring a evaluaci, který můžete využít ve vaší instituci.

Do mini-kurzů se lze přihlásit po předchozí domluvě s Jarmilou Klsák (jarmila.klsak(at)soc.cas.cz). Pokud už jste u nás absolvovali*y e-learning, do mini-kurzů se můžete přihlásit zde.

E-školení (bez certifikátu)

Není podmíněno žádnými vstupními povinnostmi, není třeba absolvovat všech šest modulů a není ukončeno závěrečným testem. Tato varianta nezahrnuje získání certifikátu. Školení je vhodné jak pro osoby z vedení institucí, pro osoby, které jsou pověřeny agendou genderové rovnosti a vytvořením plánu genderové rovnosti, tak pro budování vnitřních kapacit v instituci.

Každý modul se skládá z několika kratších video prezentací a souboru ke stažení ve formátu PDF, který je rozšířením poznatků a látky z video prezentace, a je opatřen informacemi, zdroji a odkazy. Pro další studium a doplnění jsou k dispozici ke stažení další materiály v českém i anglickém jazyce.

Na e-školení se lze přihlásit po předchozí domluvě s Jarmilou Klsák (jarmila.klsak(at)soc.cas.cz).