Školící modul

Oddělení NKC – gender a věda spustilo u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě dne 11. 2. 2022 e-learningový kurz se zaměřením na genderovou rovnost v instituci.

Kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti“ je koncipován jako veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z řad vysokých škol a vědecko-výzkumných organizací v České republice. Cílí zejména na osoby pověřené řízením lidských zdrojů, které mají na starost agendu genderové rovnosti a tvorbu plánu genderové rovnosti v souvislosti s požadavky Horizontu Evropa. Kurz je vhodný také pro zájemce a zájemkyně z řad managementu, absolvovat ho však může kdokoliv , kdo se chce dozvědět více o genderové rovnosti v instituci. 

Každý modul se skládá z videoprezentace a písemného podkladu, které jsou k dispozici ke stažení. Písemný podklad doplňuje a rozšiřuje informace obsažené ve videoprezentaci, nabízí také další zdroje a odkazy. Výstupem každého modulu a zároveň předpokladem pro absolvování kurzu (přechodu na další modul) je správné vyplnění krátkého testu, který se skládá ze tří otázek. 

Kurz v současné době obsahuje šest modulů a pokrývá tato témata:

 • Politiky rovnosti se zaměřením na výzkum a inovace
 • Situace v české vědě a vysokém školství
 • Gender v Horizontu Evropa
 • Základní koncepty a pojmy
 • Plán genderové rovnosti
 • Tematické oblasti plánu genderové rovnosti

Na konci celého kurzu, tedy po seznámení se s obsahem všech šesti modulů, následuje test, který je třeba absolvovat pro získání certifikátu. Minimální úspěšnost pro složení výstupního testu je 80 %  a je možné jej absolvovat třikrát. 

NKC – gender a věda zároveň připravuje druhý stupeň kurzu, který bude zahrnovat detailní zpracování doporučených oblastí plánu genderové rovnosti:

 • Rovnováha mezi pracovním a osobním životem
 • Genderová vyváženost na vedoucích a řídících pozicích
 • Genderová rovnost při náboru a kariérním postupu
 • Genderová dimenze v obsahu výuky a výzkumu
 • Sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí

Během letošního roku přibudou také moduly k tvorbě genderového auditu a k genderové dimenzi v obsahu výzkumu a inovací.

Do kurzu zveme všechny zájemce a zájemkyně o téma genderové rovnosti ve vědě a výzkumu. Věříme, že tento kurz bude užitečný pro všechny, kteří chtějí pracovat na férovějších podmínkách vě vědě pro všechny.

 

Přihlášení do kurzu