Přihlášení k e-learningovému kurzu

Kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti I.“ je koncipován jako e-learningové, veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z vysokých škol a výzkumných organizací v České republice.

    V případě dotazů kontaktujte Jarmilu Lancošovou ([email protected])