Přihlášení k e-learningovému kurzu

Kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti I.“ je koncipován jako e-learningové, veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z vysokých škol a výzkumných organizací v České republice.


    V případě dotazů kontaktujte Jarmilu Lancošovou (jarmila.lancosova(at)soc.cas.cz)