Technologie a inovace

Za poslední století se technologie staly všudypřítomnými, formují naše životy, práci, vztahy i každodenní interakce. I přesto, že ženy a dívky i muži a chlapci generace M a Z využívají technologie v prakticky stejné míře, technologie a jejich dopady nejsou genderové neutrální. Důvodem jsou četné stereotypy, jako že muži jsou technicky zdatnější nebo že ženy technologie nezajímají. V důsledku těchto předsudků muži stále převažují v technologických týmech, jejichž nízká diverzita se často odráží v maskulinní konstrukci a designu technologií. To znamená, že jsou vytvořeny na základě dat, hodnot a zkušeností typických pro muže europoidní rasy. V důsledku lze na četných příkladech vidět, že takto vytvářené technologie neslouží ku prospěchu všech, ale že mnohdy naopak posilují nerovný přístup k technologiím na základě genderu, věku, barvy pleti nebo sociální třídy.

Příklady toho, jak pohlaví a gender ovlivňují technologie:

Automobilová bezpečnost

Dostupná data ukazují, že automobilový design je mnohem více bezpečný pro muže než pro ženy. Důvodem je využívání tzv. 50percentilní nárazové figuríny, která má rozměry i anatomii průměrného muže. V důsledku opomínání anatomických odlišností ženských těl, jako je nižší hustota kostí či jiný poměr svalové hmoty, se při nárazu u žen se zapnutým pásem významně zvyšuje riziko úmrtí i riziko vážného zranění (Barry, 2019).

Použití telefonů

Produkty společnosti Apple i Samsung si kupuje více žen než mužů. I přesto jsou rozměry chytrých telefonů iPhone a Galaxy přizpůsobeny průměrné velikosti dlaně europoidních mužů, pročež jsou pro ruce žen (ale i muže asijského původu) příliš velké. Následkem je vyšší riziko rozvinutí tzv. poškození z opakovaného přetěžování, který ovlivňuje pohybový aparát nebo nervový systém (Criado Perez, 2019).1

Virtuální realita

Možnosti, jak využívat rozšířenou realitu, stále narůstají. Přesto se zde často ignoruje genderové hledisko. Problém je například v příliš velkých sluchátkách na průměrnou ženskou hlavu, ve speciálním oblečení simulující dotyk, které padne testerce pouze pokud si pod něj vezme zimní kožich, nebo v brýlích pro rozšířenou realitu, jejichž čočky jsou příliš daleko od sebe.

Důležité statistiky:

  • Ženy opouštějí technologický průmysl o 45 % častěji než muži (Florentine, 2018).
  • Riziko vážného zranění při autonehodě je u žen o 73 % vyšší než u mužů, riziko úmrtí je u žen vyšší o 17 % (Barry, 2019).
  • 46 % žen uvedlo, že v evropském technologickém odvětví zažilo diskriminaci.
  • 93 % kapitálu investovaného do technologických společností směřovalo do výhradně mužských začínajících týmů (Schulze, 2018).

Jak dosáhnout férovějších technologií?

  • Poskytnout koncovým uživatelům a uživatelkám možnost zpětné vazby o tom, jak se jim technologie využívá v reálném světě.
  • Řešit nedostatek rozmanitosti v technologickém odvětví, zejména pokud jde o gender a rasu.
  • Ujistit se, že design uživatelsky orientovaných technologií zohledňuje rozmanitost při definování toho, kdo produkt bude využívat, jaké jsou jejich potřeby, dovednosti a očekávání. To znamená vyhnout se pro-mužské předpojatosti a přihlédnout ke specifickým potřebám zdravotně znevýhodněných osob, sexuálních a genderových menšin, různých generací lidí z různých sociálních prostředí, různých pohlaví a dalším proměnným. Tyto proměnné je důležité zahrnout do celého procesu vývoje od samého začátku.
  • Zajistit rozmanitost v testovacích skupinách.
  • Zajistit údaje rozčleněné podle společenských proměnných.

[1] Criado Perez, C. (2019). Invisible Women. London: Random House.

 

Případové studie

Nárazové zkoušky

Osobní ochranné prostředky