Technologie a inovace

Za poslední století se technologie staly všudypřítomnými, formují naše životy, práci, vztahy i každodenní interakce. I přesto, že ženy a dívky i muži a chlapci generace M a Z využívají technologie v prakticky stejné míře, technologie a jejich dopady nejsou genderové neutrální. Důvodem jsou četné stereotypy, jako že muži jsou technicky zdatnější nebo že ženy technologie nezajímají. V důsledku těchto předsudků muži stále převažují v technologických týmech, jejichž nízká diverzita se často odráží v maskulinní konstrukci a designu technologií. To znamená, že jsou vytvořeny na základě dat, hodnot a zkušeností typických pro muže europoidní rasy. V důsledku lze na četných příkladech vidět, že takto vytvářené technologie neslouží ku prospěchu všech, ale že mnohdy naopak posilují nerovný přístup k technologiím na základě genderu, věku, barvy pleti nebo sociální třídy.

Příklady toho, jak pohlaví a gender ovlivňují technologie:

 • Automobilová bezpečnost
  • Dostupná data ukazují, že automobilový design je mnohem více bezpečný pro muže než pro ženy. Důvodem je využívání tzv. 50percentilní nárazové figuríny, která má rozměry i anatomii průměrného muže. V důsledku opomínání anatomických odlišností ženských těl, jako je nižší hustota kostí či jiný poměr svalové hmoty, se při nárazu u žen se zapnutým pásem významně zvyšuje riziko úmrtí i riziko vážného zranění (Barry, 2019).
 • Použití telefonů
  • Produkty společnosti Apple i Samsung si kupuje více žen než mužů. I přesto jsou rozměry chytrých telefonů iPhone a Galaxy přizpůsobeny průměrné velikosti dlaně europoidních mužů, pročež jsou pro ruce žen (ale i muže asijského původu) příliš velké. Následkem je vyšší riziko rozvinutí tzv. poškození z opakovaného přetěžování, který ovlivňuje pohybový aparát nebo nervový systém (Criado Perez, 2019).1
 • Virtuální realita
  • Možnosti, jak využívat rozšířenou realitu, stále narůstají. Přesto se zde často ignoruje genderové hledisko. Problém je například v příliš velkých sluchátkách na průměrnou ženskou hlavu, ve speciálním oblečení simulující dotyk, které padne testerce pouze pokud si pod něj vezme zimní kožich, nebo v brýlích pro rozšířenou realitu, jejichž čočky jsou příliš daleko od sebe.

Důležité statistiky:

 • Ženy opouštějí technologický průmysl o 45 % častěji než muži (Florentine, 2018).
 • Riziko vážného zranění při autonehodě je u žen o 73 % vyšší než u mužů, riziko úmrtí je u žen vyšší o 17 % (Barry, 2019).
 • 46 % žen uvedlo, že v evropském technologickém odvětví zažilo diskriminaci.
 • 93 % kapitálu investovaného do technologických společností směřovalo do výhradně mužských začínajících týmů (Schulze, 2018).

Jak dosáhnout férovějších technologií?

 • Poskytnout koncovým uživatelům a uživatelkám možnost zpětné vazby o tom, jak se jim technologie využívá v reálném světě.
 • Řešit nedostatek rozmanitosti v technologickém odvětví, zejména pokud jde o gender a rasu.
 • Ujistit se, že design uživatelsky orientovaných technologií zohledňuje rozmanitost při definování toho, kdo produkt bude využívat, jaké jsou jejich potřeby, dovednosti a očekávání. To znamená vyhnout se pro-mužské předpojatosti a přihlédnout ke specifickým potřebám zdravotně znevýhodněných osob, sexuálních a genderových menšin, různých generací lidí z různých sociálních prostředí, různých pohlaví a dalším proměnným. Tyto proměnné je důležité zahrnout do celého procesu vývoje od samého začátku.
 • Zajistit rozmanitost v testovacích skupinách.
 • Zajistit údaje rozčleněné podle společenských proměnných.

[1] Criado Perez, C. (2019). Invisible Women. London: Random House.