10. 8. se konal již 4. letní brunch – tentokrát s Danuší Nerudovou

Domů 10. 8. se konal již 4. letní brunch – tentokrát s Danuší Nerudovou


Přes 50 vědkyň z různých oborů, které se sjely do dejvické vily Lanna doslova z celé republiky, se 10. 8. sešlo u příležitosti tradičního letního brunche pořádaného NKC – gender a věda.

Na tento v pořadí již 4. brunch přijala naše pozvání ekonomka Danuše Nerudová, která má na svém kontě několik neuvěřitelných českých prvenství. Nejprve se stala nejmladší prorektorkou a v roce 2018, v pouhých 38 letech, i první ženou na postu rektorky ve více než stoleté historii Mendelovy univerzity v Brně.

Prof. Nerudová se s přítomnými začínajícími vědkyněmi, doktorandkami a postdoktorandkami, podělila o klíčové momenty svojí cesty za rektorskou funkcí. Otevřeně a velmi lidsky sdílela nejen svoje úspěchy, ale ztaké neúspěchy a zdůraznila jejich nevyhnutelnost a důležitost. „Z každého neúspěchu je důležité se poučit a jít dál – vše v životě má nějaký smysl a za každým úspěchem bývá neúspěch. Jako ženy bychom si měly více věřit, mít větší sebevědomí a umět se lépe prodat,” připomněla Nerudová. Každý neúspěch je totiž příležitostí k růstu.

Za jeden z nejtěžších momentů svojí kariérní dráhy a zároveň neúspěch, který ji motivoval k tomu kandidovat na rektorskou pozici, označila svoje odvolání z pozice prorektorky pro strategii. „Ve výsledku, když si uvědomíte, že jste schopni zvládnout i takový neúspěch, vás to velmi posune. Byla to pro mě důležitá zkušenost na manažerské i osobní úrovni. Dalo mi to svobodu a motivaci k další práci.“

Kromě toho vyzvdvihovala důležitou osvětovou roli vědců a vědkyň a důležitost toho jít příkladem, nenechat se svázat očekáváními a zažitými společenskými strukturami.

„Chcete-li kariérně růst, nenechte na sebe tvořit tlak společenských stereotypů, jak by to ‚mělo být‘. Nenechte se vmanévrovat do představ jiných lidí, jaká máte být matka nebo vědkyně, jak máte vypadat či jaká máte být hospodyně. Je to váš život, vaše rozhodnutí. Nejhorší je, když nejste spokojená matka ani vědkyně.“‎

Více o diskutovaých tématech se dočtete v připravovaném samostatném rozhovoru s Danuší Nerudovou.