I would blush if I could. Proběhl webinář o genderové dimenzi umělé inteligence

Domů I would blush if I could. Proběhl webinář o genderové dimenzi umělé inteligence


Ve středu 26. června se uskutečnil webinář s názvem I’d blush if I could: A gender perspective on (embodied) AI, který proběhl coby součást vzdělávacích aktivit NKC – gender a věda zaměřených na genderovou dimenzi v obsahu výzkumu.

Nedávný pokrok vědy v oblasti robotiky a systémů umělé inteligence vzbuzuje naděje, že autonomní, inteligentní stroje pomohou lidem činit spravedlivější, objektivnější a lepší rozhodnutí. Empirické poznatky však naznačují, že umělá inteligence ve své současné podobě nejen reprodukuje, ale také posiluje rasové a genderové stereotypy.

Sabine Theresia Köszegi je profesorkou na Institutu věd o řízení na Technické univerzitě (TU) ve Vídni a akademickou ředitelkou programu Executive MBA Innovation, Digitization and Entrepreneurship na Akademii dalšího vzdělávání TU. Ve své přednášce analyzovala, proč musíme chápat algoritmy jako sociotechnické soubory, v nichž je lidský úsudek (a předsudky) součástí tvorby systémů. Analyzovala, jak a proč jsou gender, rasa a třída zakódovány v (sociálních) robotech a umělé inteligenci. Zaměřila se také na důsledky této technologie pro společnost a na to, jak můžeme zajistit, aby digitální transformace přispěla k inkluzivitě na pracovištích a agendě sociální spravedlnosti.