Letošní první workshop Komunity pro změnu: Monitoring a evaluace

Domů Akce Letošní první workshop Komunity pro změnu: Monitoring a evaluace


První letošní workshop Komunity pro změnu se věnoval monitoringu a evaluaci aktivit plánu genderové rovnosti.

Kdy: 18. 4. 2023, 9:30 – 12:00
Kde: Sociologický ústav AV ČR, Jilská 352/1, Praha 1 (zasedací místnosti č. 207, 2. patro)

Online: Zoom

Monitoring a evaluaci jsme si představili jako nedílnou součást implementace plánu genderové rovnosti. Diskutovali jsme základní koncepty a indikátory měření v návaznosti na doporučené tematické oblasti plánu genderové rovnosti.

Představili jsme také nástroj pro monitoring vyvíjený v rámci projektu sdílených činností STRATIN+ . V menších pracovních skupinách si mohli ústačstníci/účastnice vyzkoušet použít tento nástroj na konkrétní oblasti plánu genderové rovnosti. V závěrečné diskusi byl prostor pro zpětnou vazbu a diskusi dalších potřeb, které v souvislosti s monitoringem a evaluací plánů genderové rovnosti na výzkumných a vysokoškolských institucích vyvstávají.

Workshop byl určen především těm členkám a členům Komunity pro změnu, kteří mají na starost agendu genderové rovnosti ve své domovské organizaci.

Cíle workshopu:

  • představení monitoringu a evaluace a základních konceptů, zasazení do kontextu cyklu GEP, důležitost monitoringu a evaluace pro proces institucionální změny
  • představení metodiky monitoringu a evaluace
  • prohloubení znalostí týkajících se indikátorů, jejich stanovení a vyhodnocování včetně procesu vedoucího k jejich definování, příklady možných indikátorů dle tematických oblastí GEP
  • osvojení terminologie a základní metodologie k nástrojům představeným na workshopu
  • sdílení zkušeností (dobrá i špatná praxe) v oblasti monitoringu plnění aktivit GEP