Komunita pro změnu

„Vzdělávání – síťování – dobrá praxe.“

Poskytujeme pomoc a podporu zaměřenou na orientaci v problematice genderové rovnosti a její implementaci prostřednictvím plánů genderové rovnosti, zejména v programu Horizont Evropa. Prostřednictvím workshopů, školení a konzultací pomáháme vysokým školám a výzkumným organizacím v oblasti kulturní a institucionální změny. Pro tento účel jsme také založili Komunitu pro změnu, jejímiž členy a členkami jsou osoby, které chtějí iniciovat změny na svých institucích nebo se účastní projektů EU zaměřených na strukturální změnu.

Více o činnosti NKC

Co nabízíme

 1.     Kurz

Pro zájemce a zájemkyně zejména z řad osob zodpovědných za genderovou rovnost v instituci je k dispozici e-learningový kurz Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti. Kurz je možné absolvovat celý včetně závěrečného testu a vydání osvědčení o absolvování, nebo jakoukoli jeho část samostatně. V tomto případě certifikát vystaven nebude. Kurz funguje na platformě Moodle. 

Kurz v současné době obsahuje šest modulů a pokrývá tato témata:

 • Politiky rovnosti
 • Situace v české vědě a vysokém školství
 • Gender v Horizontu Evropa
 • Základní koncepty a pojmy
 • Plán genderové rovnosti
 • Tematické oblasti plánu genderové rovnosti

Přihlášení do kurzu

 1.     Konzultace

Nabízíme konzultace, v nichž zodpovíme konkrétní dotazy, které se týkají tvorby plánu genderové rovnosti, jeho implementace a evaluace nebo dotazy k tématu genderové rovnosti v instituci obecně. První dvě hodiny jsou pro danou instituci či organizaci zdarma za rok. Za každou další si konzultantka účtuje 500kč/h.

 1.     In-house školení

Pokud máte zájem o školení na téma, které nepokrývá modul e-learningového kurzu, můžeme pro Vás vytvořit školení na míru. Délka školení je 1,5h plus diskuse, jednou za rok je zdarma. Každé další je možné objednat za 500Kč/h plus příprava. 

Na této stránce najdete detailní popis workshopů a in-house školení, která v současné době nabízíme. Jde o tyto:

 • Genderová rovnost ve vědě a výzkumu
 • Rámcový program Horizont Evropa
 • Plány genderové rovnosti
 • Jak na genderový audit v instituci
 • Monitoring a evaluace plánu genderové rovnosti
 • Genderová dimenze v obsahu výzkumu
 • Nevědomé předsudky ve vědě a výzkumu
 • Genderová rovnost při náboru a kariérním postupu
 • Slaďování pracovního a soukromého života
 • Mocenská dynamika a gender v akademickém prostředí
 • Bezpečné a respektující pracovní a studijní prostředí
 • Řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí
 • Jak mluvit o bezpečí a respektu v akademickém prostředí
 • Genderově senzitivní komunikace v instituci

Přidejte se ke Komunitě pro změnu

Členky a členové skupiny mají možnost vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe, rozvíjet svoji (genderovou) expertizu a kompetence a získávat praktické rady a inspiraci.

Přidejte se