Uplynulé akce

Domů Akce Uplynulé akce


Veletrh vědy 2023

Také letos se s prací NKC mohli potkat všichni, kdo navštívili Veletrh vědy na výstavišti v Letňanech a zavítali na stánek Sociologického ústavu AV ČR.

Tady na ně čekaly naše publikace, možnost seznámit se s našimi aktivitami včetně kampaně Jedna velikost nestačí.

Letošní ročník Veletrhu vědy proběhl od 8. do 10. června a zúčastnilo se jej 46 tisíc lidí.

Více informací o veletrhu najdete zde.

Brunch pro zahraniční vědkyně

14. června jsme poprvé uspořádali Brunch for International Women in Science určený zahraničním vědkyním, které působí v ČR. Akce se konala ve spolupráci se strategickým projektem Univerzity Karlovy Hyb4City v prostorách Kampusu Hybernská. Kapacitu zdejšího divadelního sálu se podařilo úspěšně zaplnit. Do Prahy se sjely zahraniční vědkyně z mnoha měst České republiky.

Hostkou celé akce byla chemička Maryia Shamzhy, která působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a je mimo jiné držitelkou loňského ocenění Nadace Neuron pro nadějné vědce a vědkyně v oboru chemie. Ostatní vědkyně seznámila se svou zkušeností zahraniční vědkyně působící v ČR, která se sem přesunula s celou rodinou.

Poté přišel čas na dotazy a debatu mezi přítomnými vědkyněmi, která se nesla ve velmi otevřeném a přátelském duchu. Sdílely mezi sebou pozitivní zkušenosti i výzvy, jimž jako zahraniční vědkyně ve zdejším prostředí čelí: ať už jde o jazykovou bariéru, otevřenost vedoucích výzkumných týmů, či zkušenosti se slaďováním práce a rodiny a nerovností v odměňování.

Živá diskuze pak pokračovala i po skončení oficiální části programu. Máme radost, že jsme mohli zahraničním vědkyním nabídnout možnost se společně setkat a sdílet své zkušenosti v neformálním a bezpečném prostředí. Chceme v této nové tradici pokračovat i v budoucnu.