Aktuality

Domů Aktuality


Zvláštní cena poroty za výzkum sexuálního násilí na středních školách

Naše kolegyně Nina Fárová vedla tento rok v rámci projektu Otevřená věda stáž Ženy a muži v české společnosti. Středoškolští studující, kteří se v rámci stáže věnovali výzkumu sexuálního obtěžování na středních školách, vyhráli 22. listopadu zvláštní cenu poroty. Některé ze svých závěrů představili v rozhovoru, který už brzy publikujeme na našem webu.


Cenu Milady Paulové za rok 2019 obdržela bohemistka Marie Čechová

27. listopadu 2019 se v sídle Senátu Parlamentu České republiky konalo slavnostní předání Ceny Milady Paulové, kterou uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda SOÚ AV ČR, letos v oboru jazykověda. Za celoživotní přínos v oblasti jazykovědy byla oceněna bohemistka a emeritní profesorka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marie Čechová. „Když jsem na počátku sedmdesátých let začínala s odbornou prací, ať šlo o jakýkoli odborný tým, redakční radu, autorský kolektiv učebnic a jiné, vždy jsem v něm byla jediná žena. To se za posledních padesát let úplně změnilo,“ říká profesorka Čechová. Přečtěte si rozhovor, který s laureátkou připravila naše kolegyně Kristýna Veitová. Letošní ročník byl výjimečný vysokým počtem nominovaných. Medailonky 13 skvělých vědkyň si můžete přečíst zde.