Aktuality

Domů Aktuality


Výstava Ženy ve vědě zahájena

Jen málokterá osobnost se zapsala do dějin Univerzity Karlovy a vysokoškolského vzdělání víc než profesorka Milada Paulová. Tuto výjimečnou ženu, první českou docentku a profesorku, připomíná u příležitosti 50. výročí jejího úmrtí výstava ve vstupní hale rektorátu Univerzity Karlovy. Expozice je prvním počinem v rámci celoročního tématu Ženy ve vědě, jež má připomenout význačné ženy nejen v oborech humanitních, ale i v dalších oborech zastoupených na UK. Stane se tak i v rámci konference začátkem března. NKC – gender a věda s radostí přijalo nabídku ke spolupráci jak na březnové konferenci, tak na výstavě Milady Paulové, kterou v areálu rektorátu můžete zhlédnout do 29. února.

Přidejte se k našemu mentoringového programu!

V letošním roce jsme zahájili již pátý rok mentoringového programu pro doktorand(k)y a postdoktorand(k)y, jehož cílem je podpora profesního rozvoje začínajících vědců a vědkyň a pomoc s rozjezdem jejich kariéry. Kromě přímé spolupráce mezi mentees a mentory program nabízí zároveň rozličné workshopy, které jsou věnované osobnímu a profesnímu růstu (např. projektový management, komunikační dovednosti, nebo identifikaci silných stránek). Účast je zcela zdarma a program je otevřen jak pro české, tak zahraniční vědce ze všech oborů a institucí. Registrace je otevřena do 20. února. Přidejte se a síťujte!