Aktuality

Domů Aktuality


COVID-19: Viry nediskriminují, ale společnost ano

Pokud vás zajímá dopad koronaviru na ženy ve vědě, je plánovaná online konference téhož jména právě pro vás. Konference představí různorodou skupinu vědkyň, které se kromě svých zkušeností s dopady koronaviru na jejich práci a budoucí vyhlídky podělí i o praktické kroky, které zavedly na svých institucích. Jednou z nich bude i vedoucí NKC, Marcela Linková. Zapište si proto 9. září do svých kalendářů a prozkoumejte s dalšími účastnicemi řešení, která mají minimalizovat genderové nerovnosti v akademické sféře. Registrovat se můžete zde.

Ozvěny AFO: Feministická eroze

Rozvrací tradiční rodinu a ničí sexuální vztahy mezi muži a ženami. Z žen dělá mužatky, které si odmítají nechat podržet dveře, z mužů zženštilé podpantofláky. Našli jste v tomto výčtu váš oblíbený mýtus o feminismu? Pokud ne, nezoufejte. Naše diskuse o feminismu jako zdánlivé společenské hrozbě vám představí další stereotypy a neporozumění, které se s feminismem pojí. O tom, co dnes feminismus znamená, kde můžeme nalézt původ smyšlenek s ním spojených, či zda je skutečným nebezpečím pro společnost tak, jak ho prezentují jeho odpůrci a odpůrkyně, budou 8. 10. v Divadle Archa diskutovat novinář Petr Bittner, knižní influencerka Lucie Zelinková a scénáristka Brigita Zemen. Save the date!

Budoucí neformální setkání začínajících vědkyň

Chcete vídat své kolegyně z různých oborů na neformálních setkáních a diskutovat s nimi o různých aspektech svých vědeckých kariér? Pak jsou námi plánované schůzky přesně pro vás! Dozvíte se na nich více například o legislativním pozadí fungování vědeckého prostředí a genderové rovnosti, o nástrojích změny vědecké kultury nebo inspirativních příkladech ze zahraniční praxe. Jejich podobu ale můžete ovlivnit i vy, a vytvořit tak setkání šité na míru vašim potřebám. Neváhejte nám proto sdělit své preference v tomto dotazníku.

Mentoring jako nástroj pro zlepšení rovnosti pohlaví

Ve spolupráci s evropskou sítí mentoringových programů Eument-net si vás dovolujeme pozvat na mezinárodní online konferenci s názvem Mentoring v akademii a výzkumu: Nástroj pro zlepšení rovnosti pohlaví řízení lidských zdrojů, která proběhne 23. října. Cílem konference je rozšíření povědomí o mentoringu a sdílení zkušeností s vedením mentoringových programů. Účastníce a účastníci mohou také krátce prezentovat svůj mentoringový program a získat zpětnou vazbu od odborné komunity. Registrovat se můžete do 9. září zde.

NKC nominováno na Cenu Františky Plamínkové 2020

Cena Františky Plamínkové organizace SdruŽeny je určena osobnostem, které se v uplynulém roce zasadily o ženské hnutí, resp. obecněji o ženská práva v České republice. Na seznamu 14 nominovaných v kategorii feministický kolektiv naleznete letos i tým NKC – gender a věda. Za vaši přízeň a podporu děkujeme! Hlasovat můžete do 25. 9.