Aktuality

Domů Aktuality


 Online diskuse o vlivu koronaviru na ženy

Pandemie koronaviru nás ovlivnila všechny, ženy ale v celé řadě oblastí zasáhla více než muže. Jednou z příčin je aspekt typický pro mnohé ženské životy – role primární pečovatelky o blízké, vzdělání dětí i starost o domácnost. Celostátní karanténa tak v soukromých životech českých žen vystupňovala tlak, a to nejen v souvislosti s celodenní starostí o děti při práci, zajištěním domácí výuky, ale i nárůstem domácího násilí či jarního zákazu přítomnosti otců u porodu. O tom, jak rozdílně koronavirová krize dopadla na ženy a muže, budou v diskusi pořádané NKC – gender a věda debatovat expertky ze Sociologického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy, Blanka Nyklová, Dana Moree, Radka Dudová a Lenka Formánková. Registrovat se můžete zde.

Online workshop k plánům genderové rovnosti

Zatímco v České republice je implementace plánů genderové rovnosti (Gender Equality Plan, GEP) dosud jen výjimkou a jejich tvorba doporučením, v zahraničí jsou již mnoho let povinnou součástí strategického plánování vysokých škol a výzkumných organizací. Přestože má k tomuto přístupu česká legislativa na národní úrovni ještě daleko, přijetí GEPů je nově podmínkou pro získání prostředků z nového rámcového programu HORIZON EUROPE. Abychom české žadatelské instituce podpořily a pomohly jim se zorientovat v nastalé situaci, lektorky Komunity pro změnu Timea Crofony a Pavla Rypáčková vás touto problematikou provedou a přiblíží vám, co to plány genderové rovnosti jsou či jaká kritéria musí splňovat. Registrovat se můžete zde.