Aktuality

Domů Aktuality


Online konference: Příležitosti a výzvy v oblasti profesního uplatnění žen ve vědě

Ve spolupráci s Úřadem vlády si Vás dovolujeme pozvat na naši online konferenci VĚDA A VÝZKUM 2021+ příležitosti a výzvy v oblasti profesního uplatnění žen ve vědě, která proběhne 13. 10. od  9:00 do 12:30. Akce představí nejnovější evropské a české politiky v oblasti uplatnění žen ve vědě a příležitosti, které institucím ve vědě, výzkumu a inovacích přinášejí.  Dozvíte se také o nástrojích podpory, jež jim budou v této oblasti v nadcházejícím období k dispozici. Poslední částí programu bude prezentace nové metodiky pro poskytovatele financí na VaVaI. Registrovat se můžete zde.

NKC partnerem Fyzikálního ústavu AV ČR

Tým Komunity pro změnu NKC – gender a věda se během září 2020 podílel na sérii přednášek na Fyzikálním ústavu AV ČR, nazvaných Academic Careers From Other Perspectives. Vědkyně a vědci FZÚ v rámci přednášek představovali sebe a svoje kariéry nezvyklým způsobem: skrze své motivace, životní příběhy, koníčky, mentorky a mentory, rodinné životy, a také prostřednictvím překážek, jimž musejí nebo museli čelit. Tým NKC – gender a věda se k přednáškám připojil vstupem o rodičovství ve vědě a odchodech z vědy, o nevědomých předsudcích a o možnostech, jak nastavovat lepší podmínky pro práci vědkyň a vědců ze strany institucí.

Online přednáška: Co nás COVID-19 učí o vlivu genderu a pohlaví na naše zdraví?

Většina aktuálně dostupných údajů z celého světa ukazuje, že na COVID-19 umírá více mužů, zatímco více žen se jím nakazí. Významnou roli v tom mohou hrát jak imunologické rozdíly, tak odlišnosti ve vystavování se viru, v testovacích kritériích či v přístupu ke zdravotní péči. Ve své přednášce „COVID-19: co nás pandemie učí o vlivu genderu a pohlaví na naše zdraví?“ proto lékařka a expertka na genderově senzitivní medicínu, Sabine Oertelt-Prigione, poskytne obecný přehled současného stavu poznání z lékařského i společenského hlediska. Zaměří se na to, jak může nezohlednění pohlaví a genderu negativně proměnit nejen statistiky, léčebné postupy a vakcíny, ale i kvalitu života a zdravotnictví jako celek. Registrovat se můžete zde.

Soutěž o Cenu Milady Paulové 2020 má své kandidátky

V roce 2020 si připomínáme 100 let od založení první české fakulty elektrotechniky. Ta se dnes jako obor zabývá řadou disciplín, bez kterých by byl náš každodenní život nemyslitelný. Cena Milady Paulové proto reagovala na toto výročí s cílem upozornit na důležitost elektrotechniky pro společnost. Je naší radostí oznámit, že čtyři z pěti nominovaných vědkyň přijaly své nominace a budou se tak ucházet o laureátství letošní ceny. Jedná se o profesorky teoretické elektrotechniky Zdeňku Benešovou a Evu Geschdeitovou, profesorku energetiky Dagmar Juchelkovou a zakladatelku elektronové mikroskopie dr. Ilonu Müllerovou. Na rozhovory s nimi se můžete těšit v prosinci.