Aktuality a pozvánky

Domů Aktuality a pozvánky


Umělá inteligence a gender: Exkluzívní přednáška profesorky Giny Neff

Mají umělé inteligence gender? Je možné, že skrze ně reprodukujeme genderové stereotypy? Těmto otázkám se bude věnovat ve své přednášce profesorka Gina Neff, vedoucí vědecká pracovnice a docentka na Oxfordském internetovém institutu a na katedře sociologie Oxfordské univerzity. Akce se koná v rámci Týdne vědy a techniky v pondělí 11. listopadu v 17.00 hodin na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Profesorka Gina Neff se zaměří na systémy umělé inteligence a ukáže příklady toho, jak se v těchto systémech projevují a reprodukují předsudky o ženách a jejich roli ve společnosti.


Genderové dimenze urbanistického plánování. Přednáška vídeňské profesorky Bente Knoll

Pozvání NKC – gender a věda přijala vídeňská profesorka Bente Knoll, která je uznávanou odbornicí na urbanistické strategie a udržitelný rozvoj ve vztahu k genderu a vyučuje na Vienna University of Technology a University for Applied Sciences. Přednáška se koná v úterý 26. listopadu od 15.00 hodin v Akademickém konferenčním centru, Husova 352/4, Praha 1. Více informací zde.


Blíží se workshopy a tréninky od GE Academy

Zajímá vás, jak předcházet genderové předpojatosti v přijímacích pohovorech? Nebo jak vytvářet genderově senzitivní výzkumné pracoviště? Přihlaste se na listopadové a prosincové workshopy, které zdarma pořádá GE Academy, projekt Horizontu 2020, ve kterém je náš tým zapojený. Více informací o jednotlivých akcích, jejich tématech a registrační formuláře naleznete zde.


Seminář k výzvě „Supporting research organisations to implement gender equality plans“

Dne 10. prosince bude v rámci programu Horizont 2020 vypsána výzva zaměřená na podporu vysokých škol a výzkumných institucí v implementaci plánů genderové rovnosti. Tyto plány by měly být primárně zaměřeny na eliminaci překážek v náboru žen-výzkumnic, v jejich kariérním růstu a při jejich působení v instituci, odstraňování genderové nevyváženosti v rozhodovacích pozicích a procesech a integraci genderové dimenze do obsahu výzkumu a inovací. Projekty podávají mezinárodní konsorcia – potenciální partnery je již nyní možné vyhledat a kontaktovat. Termín pro podání žádostí je 15. 4. 2020. Více informací se dozvíte na semináři, který povedou Jana Dvořáčková a Marcela Linková. Akce se koná 20. listopadu od 14.30 hodin v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Z důvodu omezené kapacity potvrďte prosím svoji účast na email [email protected].


Genderové aspekty digitální revoluce. Prof. Judy Wajcman vystoupí v Praze

V prvním listopadovém týdnu zavítá na FSV UK socioložka Prof. Judy Wajcman z London School of Economics and Political Science. Masterclass Gender Implications of the Digital Revolution se odehraje v pátek 8. listopadu 2019 od 11.00 v budově Hollaru (místnost H014, Smetanovo nábřeží 6). Kompletní anotaci naleznete zde. Pro účast je nutná registrace na e-mailu [email protected].


25. listopad = Den boje proti násilí na ženách

Fyzické nebo sexuální násilí zažila každá třetí Češka. V ČR sice existují kvalitní služby pro oběti i osoby ohrožené násilím, stále však chybí komplexní provázání a lepší spolupráce všech aktérů. OSN si již od roku 1999 připomíná 25. listopad jako celosvětový den proti násilí na ženách. Letos se tento den koná konference Společně bez násilí: potírání násilí na ženách a domácího násilí. Akci, která je určena pro sociální pracovníky a pracovnice, pro pracovníky a pracovnice veřejné správy a sociálně zaměřených neziskových organizací, pořádá Česká ženská lobby ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Kompletní program a registrační formulář naleznete zde.