Aktuality a pozvánky

Domů Aktuality a pozvánky


Přehled toho nejzajímavějšího, co pro vás na podzim chystáme, najdete ve video pozvánce od vedoucí našeho oddělení Marcely Linkové.


Diskuse: Gender a klimatická změna

O tom, jak dopadnou klimatické změny na Českou republiku, se zvláštním přihlédnutím k genderovým aspektům, budou v rámci Noci vědců a vědkyň a Týdne pro klima 27. září v 19,00 hodin v divadle Archa diskutovat odbornice a odborníci na environmentalismus Naďa Johanisová, Eva Richter (Kyselá), Vojtěch Pecka, Dava Vačkářů a Iva Zvěřinová. Společně se zamyslí nad tím, jak naše životy ovlivní jevy, které se dějí tisíce kilometrů od našich hranic, a představí často přehlížený genderový rozměr klimatických změn. „Přesto, že klimatické změny a extrémní výkyvy počasí dopadají v globálním měřítku na ženy v mnohem větší míře, do vytváření politik udržitelnosti a ochrany životního prostředí bývá tento problém zahrnut pouze zřídka. Zatímco tématu klimatické změny je v českém mediálním prostoru v poslední době věnována relativně velká pozornost, rozdílná míra dopadů globálního oteplování na muže a ženy se diskutuje minimálně – i to je jedním z důvodů, proč jsme se rozhodly uspořádat tuto debatu,“ říká Marcela Linková, vedoucí NKC – gender a věda. Více informací naleznete ve facebookové události.


Britská odbornice na umělou inteligenci vystoupí v Praze

Má umělá inteligence gender? Je možné, že skrze umělou inteligenci reprodukujeme genderové stereotypy? A kolik žen se podílí na vytváření inteligentních systémů, které ovlivňují zdravotnictví, bezpečnostní složky či vzdělávání? Exkluzivní hostkou NKC – gender a věda bude profesorka Gina Neff, vedoucí vědecká pracovnice a docentka na Oxfordském internetovém institutu a na katedře sociologie Oxfordské univerzity, která se specializuje na inovace, digitální transformaci průmyslových odvětví a způsob, jakým nové technologie ovlivňují práci. Ve své přednášce v pondělí 11. listopadu v rámci Týdne vědy a techniky se zaměří na systémy umělé inteligence a ukáže příklady toho, jak se v těchto systémech projevují a reprodukují předsudky o ženách a jejich roli ve společnosti. Profesorka Neff bude hovořit také o tom, jak je důležité explicitně zvažovat gender v umělé inteligenci – především proto, že tím ovlivňujeme, jak společnosti vytvářející umělou inteligenci pracují, jaké produkty vyrábějí a kdo má prospěch z jejich vývoje.


Výměna zkušeností, mentoring i srovnání sektorů výzkumu. Blíží se zářijový Alumni Event

Jako každý rok i letos pořádá mentoringový program NKC tzv. Alumni Event. Akce se koná v sobotu 28. září v Akademickém konferenčním centru Sociologického ústavu AV ČR a jejím cílem je především budování mentoringové komunity. Ta pomáhá doktorandům a post-doktorandům s rozvojem jejich profesní a vědecké kariéry a s ujasněním jejího směřování. Mohou zde získat důležité kontakty pro svou práci a výzkum a zároveň sdílet své osobní zkušenosti s mentoringem. Nedílnou součástí této akce jsou také tři bloky krátkých přednášek na aktuální témata: v tomto roce se jedná o Akademickou mobilitu a stipendium Fullbright, slaďování rodinného a profesního života a za zmínku stojí především blok o Intersektorální mobilitě. „Naše pozvání na tento blok přednášek přijala i držitelka ceny L’Oreal UNESCO pro ženy ve vědě Hedvika Kadlecová, která bude hovořit o svém návratu k teoretické fyzice,“ říká asistentka programu Kateřina Maršálková. Z důvodu zvyšujícího se zájmu zahraničních mentees bude celá akce vedena v angličtině. Zúčastnit se mohou nejen současní a bývalí mentees, ale také případní zájemci a zájemkyně, kteří by se rádi o mentoringovém programu dozvěděli něco víc. Pokud máte zájem se Alumni eventu zúčastnit, registrujte se skrze tento formulář.


Blíží se konference na téma rodičovství a vědecké profese
Ve čtvrtek 10. října 2019 se od 10.00 hodin uskuteční konference k tématu rodičovství a vědecké profese. Akce se koná v Senátu Poslanecké sněmovny ČR a záštitu nad ní převzaly senátorka Miluše Horská a předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. Již brzy Vás budeme informovat o podrobnostech. Účast kromě výše zmíněných přislíbila předsedkyně Grantové agentury ČR, zástupkyně iniciativy vědkyň matek – VĚDMA, nebo Marcela Linková z NKC – gender a věda.


Zveme Vás na workshopy o genderově senzitivní komunikaci a o roli HR v prosazování genderové rovnosti v instituci

Zajímá Vás, jakou roli v prosazování genderové rovnosti mohou či by měly hrát HR a personální oddělení? Jaký přínos má pro instituci strategické řízení lidských zdrojů s ohledem na rovnost? Jak lze z pozice HR oddělení iniciovat změnu v organizaci? Přijďte na workshop 25. září od 14.00 hodin v Sociologickém ústavu AV ČR, sdílejte s námi Vaše zkušenosti a získejte praktické příklady z praxe a návrhy konkrétních opatření.

Genderově senzitivní komunikace slouží jako jeden z nástrojů podpory férového prostředí v instituci. Napomáhá k zajištění genderové rovnosti, inkluzivity a podpoře diverzity. Jazyk a vizuální komunikace ovlivňuje prostředí uvnitř organizace samotné a slouží jako vizitka i navenek.  Na druhém workshopu, který proběhne 8. října od 14.00 hodin v Sociologickém ústavu AV ČR, se zaměříme na to, jak předcházet genderovým stereotypům v komunikaci, nebo jaká opatření lze v instituci směrem ke zlepšení jazykové kultury přijmout.

Oba workshopy povedou Timea Crofony a Jana Dvořáčková. Více informací naleznete na našich stránkách. Z důvodu omezené kapacity prosíme o potvrzení účasti na email [email protected].


Cena Milady Paulové

Před deseti lety jsme iniciovaly vznik Ceny Milady Paulové pro vědkyně za celoživotní přínos vědě. Smyslem této ceny, kterou ve spolupráci s NKC udílí ministr školství, mládeže a tělovýchovy, je veřejně a formou finančního daru ve výši 250 000 Kč ocenit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují. A kdo získá cenu letos v oboru lingvistika? O tom můžete rozhodnout i vy! Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce. Nominační dopisy musí být předloženy v elektronické podobě na emailovou adresu [email protected], a to nejpozději do 13. září 2019.


Nominace pro NKC – gender a věda

NKC – gender a věda bylo nominováno na Cenu Františky Plamínkové Feministka 2019 v kategorii Kolektiv. Cenu uděluje brněnský feministický kolektiv SdruŽeny a vyhlášení proběhne 28. září 2019 v rámci Feministické konference v kulturním autonomním centru Sibiř v Brně. Nominace si velice vážíme, jménem našeho oddělení jsme se nicméně rozhodly hlasovat pro spolek Konsent věnující se prevenci znásilnění. Hlasovat můžete zde.


Program Science with and for Society podpoří také zavádění plánů genderové rovnosti

Poslední kolo výzev na podávání projektů Horizontu 2020 vypsaných pod programem „Science with and for Society“ se blíží. Na webu Evropské komise byl zveřejněn seznam tematických oblastí podpory. Mimo projektů na popularizaci vědy, trénink a zlepšování sociálních dovedností doktorandek a doktorandů, projektů spojených s otázkou odpovědné a občanské vědy, etiky či otevřeného přístupu, mohou instituce žádat také o prostředky na podporu zavádění plánů genderové rovnosti, výzkum a zavádění opatření proti genderově podmíněnému násilí a sexuálnímu obtěžování či na zvyšování počtu žen v oblasti inovací. Více informací zde.


A kde je gender? Připomínkujte s námi rámcový program Horizont Evropa

Koncem června tohoto roku otevřela Evropská komise dvě veřejné konzultace k novému rámcovému programu financování výzkumu Evropské unie Horizont Evropa, který nahradí současný program Horizont 2020. V řadě obsahových oblastí, na které se nový rámcový program zaměřuje, gender chybí úplně, nebo je zmíněn nedostatečně. Nyní je příležitost dát Evropské komisi vědět, jaké jsou představy zainteresovaných subjektů a jednotlivců.

Program by měl perspektivu genderu a pohlaví zohledňovat všude tam, kde mají jeho výstupy dopad na životy lidí. Navrhovaný rozpočet programu je momentálně 100 miliard Euro. Tuto skutečnost by měly reflektovat jak tematické oblasti, ve kterých jsou vypisovány výzvy k podávání výzkumných projektů, tak pravidla samotné účasti a způsob vyhodnocování projektů.

NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR je koordinátorem mezinárodního projektu GENDERACTION, který se mimo jiné zaměřuje na zavádění politik na podporu genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru a už od loňského roku vydává doporučení v oblasti genderové rovnosti pro nový program Horizont Evropa. Ke konzultaci, která se věnuje tematickým prioritám Horizontu Evropa, vydal projekt stanovisko (v angličtině), které může pomoci zájemkyním a zájemcům o účast v konzultaci s orientací v problematice. Více informací o druhé konzultaci k implementačnímu programu Horizontu Evropa si můžete přečíst zde (v angličtině). V obou textech najdete odkazy na samotné konzultace. Přidejte se k nám a řekněte, co si myslíte. Participovat může kdokoli. Veřejná konzultace k tematickým prioritám se uzavře 8. září 2019, veřejná konzultace k implementaci programu pak 15. září 2019.