Aktuality

Domů Aktuality


Webinář Komunity pro změnu: Nevědomé předsudky v akademické sféře

Dle dostupných výzkumů je nejočekávanější vlastností vedoucích osob asertivita. Věděli jste ale, že ženy, které se nechovají asertivně, nejsou vnímány jako správné lídryně, zatímco ty, které ano, jsou zase považovány za příliš agresivní? Tento druh předsudků či stereotypů může být zcela nevědomý. Na to, jak vznikají a co proti nim dělat, se zaměřily koordinátorky naší Komunity pro změnu. V jejich webináři s názvem Genderové předsudky se nejprve věnují neuvědomovaným předpojatostem a stereotypům obecně. Dozvíte se tak mj. například to, proč předsudky máme a co s nimi můžeme dělat. V druhé části vám pak poskytnou informace o důsledcích nevědomých předsudků a tipy na jejich odhalení.

Přes překážky s Alicí Valkárovou: Brunch s předsedkyní Grantové agentury ČR a začínajícími vědkyněmi

Podíl žen ve vědecké profesi v České republice patří mezi nejnižší v Evropské unii. Početní oslabení žen ve výzkumu je jedním z mnoha projevů genderové kultury v české vědě, která je historicky přizpůsobena mužským životním cestám. V konečném důsledku pak vědecká kariéra mužů často vypadá jako sprint na 100 metrů, zatímco pro ženy jde spíš o překážkový běh, v němž se cílová rovinka neustále vzdaluje. Tuto metaforu potvrzuje dění posledních měsíců, kdy následky pandemie koronaviru hůře zasáhly právě ženy, a to kvůli jejich pečovatelským povinnostem.  Přijďte s námi a předsedkyní Grantové agentury ČR doktorkou Alicí Valkárovou diskutovat o překážkách, které nastalá situace vědeckým pracovnicím přinesla a o opatřeních, jež jednotlivá pracoviště zavedla či zavést měla. Brunch se uskuteční 18. 8. od 9.00 do 12.00 hodin v dejvické Vile Lanna.

SWG GRI: Potřebujeme více talentovaných lidí

Jako vstup pro nadcházející sdělení ERA zveřejnila Stálá pracovní skupina pro gender ve vědě a inovacích dne 26. května stanovisko, v němž shrnula své důvody pro nutnost dalších kroků na podporu genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru. Dvě hlavní priority pro SWG GRI jsou: 1) gender musí zůstat prioritou Evropského výzkumného prostoru s novým důrazem na intersekcionální perspektivu a  2) institucionální změna musí zůstat hlavním přístupem k reformě institucí výzkumu a vysokoškolského vzdělávání. V tomto ohledu SWG GRI požaduje revizi požadavků Charty a Kodexu a požadavků HR Excellence in Research Award. SWG GRI také požaduje posílení integrace, koordinace a mainstreamingu genderové rovnosti do dalších priorit ERA. SWG GRI rovněž požaduje konkrétní opatření a kroky k boji proti genderově podmíněnému násilí v akademickém prostředí. A konečně, SWG GRI zdůrazňuje potřebu integrovat genderový rozměr do výzkumu a inovací, zejména do klíčových oblastí Green Deal, digitalizace a umělé inteligence.