Aktuality prosince 2018

Domů Aktuality prosince 2018


Co je genderová dimenze výzkumu?

Brožurka stručně představuje nové případové studie, v nichž byl zohledněn vliv genderu a pohlaví ve výzkumu a inovacích. V oblasti výzkumu zdraví například tematizuje různé reakce žen a mužů na stres, v oblasti zemědělského výzkumu a stravování upozorňuje na to, že diety jsou často nesmyslně genderované (salát pro ženy, maso pro muže). V oblasti energetiky zase upozorňuje na studii, která zjistila, že ženy mají sice tendenci měnit své návyky v souvislosti se snahou uspořit energii více než muži (např. méně jezdit autem, jíst méně masa a šetřit energii snížením teploty v místnostech nebo praním na nižší stupně), ale že dopady programů úspory energie  vedou ke zvýšení pracovní zátěže žen a ženy jsou také negativněji ovlivněné nižšími teplotami vnitřního prostředí. Tyto poznatky je tedy nutné brát v potaz při vymýšlení těchto programů, aby nedocházelo ke snížení kvality života žen. Další příklady z oblasti dopravy, životního prostředí a klimatu nebo bezpečnosti zde.


Příručka pro posílení diverzity v informatice

Univerzita v Brémách publikovala na svém webu příručku pro vyhodnocení a integraci perspektiv genderu a diverzity do výuky informatiky. Publikace si klade za cíl zpřístupnit informatiku a vytvořit rozmanitější obraz o ní a lidech v ní. Tematicky se věnuje například umělé inteligenci, digitálním médiím, automatizaci či bezpečnosti. Ke stažení (v německém jazyce) zde.


 Dotazníkové šetření EPWS

Evropská platforma žen ve vědě právě provádí celoevropské šetření zaměřené na potřeby evropských vědkyň všech oborů a kariérních stupňů, na zlepšení pracovních podmínek, profesní sítě a na definování budoucích cílů a úkolů EPWS. Data jsou sbírána anonymně. Více na webu epws.org.


Zpráva Evropské ženské lobby o ženských právech

Evropská ženská lobby, která již 25 let sdružuje stovky organizací věnujících se ženským právům a rovnosti žen a mužů, v prosinci vydala zprávu o situaci v zemích střední a východní Evropy, na Balkánu a v Baltickém regionu. Součástí zprávy jsou doporučení určená evropským a národním autoritám.