Američani a Češi proti sexuálnímu obtěžování

Domů Američani a Češi proti sexuálnímu obtěžování


V březnu si připomínáme ženy, které bojovaly za rovnoprávnost zástupců ženského i mužského pohlaví. Přesto je na poli genderové rovnosti ještě hodně co dělat.

Přijďte proto na symposium o sexuálním obtěžování a dalších formách násilí založeného na genderových rozdílech. Úvodní příspěvky pronesou a vaše dotazy zodpoví Alexandra Wilson, stipendistka Nadace Williama Fulbrighta, Katharina Park, stážistka v neziskové organizaci proFem, sociální pracovnice Eva Michálková a socioložka Blanka Nyklová z NKC – gender a věda. Poslechněte si ženy, které se s uvedenou problematikou setkaly doslova tváří v tvář, a zapojte se do diskuse o tom, jak bojovat s projevy genderového násilí ve společnosti.

Vstup na diskuzi je po registraci zdarma.

Diskuse proběhne v angličtině.

Kdy: 21. března 2019, 18.00 až 19.30 hod

Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1