Astrid Linder na webináři ukázala, jak může genderová dimenze pomoci bezpečnosti automobilů

Domů Astrid Linder na webináři ukázala, jak může genderová dimenze pomoci bezpečnosti automobilů


NKC – gender a věda uspořádalo dne 21. 11. 2023 webinář s názvem Vehicle occupant crash safety: Injury data, crash testing and the world’s first crash test dummy of an average female, který vedla profesorka Astrid Linder. Webinář se zaměřil na genderovou dimenzi bezpečnosti v dopravě. Akce je součástí vzdělávacích aktivit NKC zaměřených na genderovou dimenzi ve výzkumu, které jsou určeny pro českou vědeckou komunitu.

Ve výzkumu dopravy, dopravní bezpečnosti i průmyslového designu, stejně jako v jiných oblastech výzkumu je klíčové zahrnutí genderové dimenze proto, aby byl výsledek skutečně bezpečný pro všechny. V případě výzkumu zaměřeného na bezpečnost v dopravě to platí obzvlášť, protože jde doslova o lidské životy. Gender a pohlaví se promítají do různých aspektů spojených s dopravou. Webinář švédské profesorky Astrid Linder se zaměřil především na to, jak důležité je zohlednit pohlaví a dalších fyzické rozdíly v kontextu automobilových nehod a nárazových testů.

Astrid Linder se ve svém výzkumu věnuje zejména dopravní bezpečnosti, modelům člověka při nárazových zkouškách, prevenci zranění a preventivním opatřením, která souvisí s automobilovými nehodami. Na silnicích přijde ročně o život 1,35 milionu lidí a podle Světové zdravotnické organizace je zraněno 20−50 milionů osob, pro některé je následkem trvalá invalidita. Údaje o zraněních ukazují, že automobily poskytují v případě nehody rozdílnou úroveň ochrany pro ženy a pro muže. Největší rozdíl byl prokázán u poranění měkkých tkání krku, tzv. whiplash, což jsou zranění, která mohou způsobit celoživotní invaliditu. U žen je riziko vzniku těchto zranění v průměru dvojnásobné ve srovnání s muži. Navzdory tomu je však při posuzování bezpečnosti cestujících ve vozidle stále normou průměrný muž. Neexistuje povinnost, aby se při všech nárazových zkouškách používala figurína průměrné ženy, a taková figurína není zatím k dispozici ani od žádného výrobce figurín. 

Pokud rozdělíme autonehody na tři typy podle závažnosti dopadů poranění − trvalé zdravotní následky; zranění, která mají za následek invaliditu; smrtelná zranění − u všech z nich jsou důsledky závažnější pro ženy. Navzdory tomu, že je rovnost mužů a žen explicitně zakotvena v legislativních dokumentech EU, praxe tomu bohužel stále neodpovídá. Například v rámci UNECE regulatory test je u všech typů nárazů povinné pouze použití figuríny průměrného muže. V případě předního nárazu je pak k tomu navíc povinné použití také figuríny velkého muže (95. percentil, 95M) a malé ženy (5. percentil, 5F). Figurína, která by odpovídala postavě průměrné ženy, tu však zcela chybí. Nezohlednění odlišné fyziologie žen v bezpečnostních testech má přímé dopady na jejich zdraví. Kromě toho může mít převažující použití pouze průměrného mužského modelu za následek také negativní dopady na muže, kteří svou postavou tomuto průměru neodpovídají. Linder na webináři představila také první figurínu na světě pro nárazové testy odpovídající tělu průměrné ženy, tzv. Seat Evaluation Tool (SET) 50F. Popsala i nedávné testy s různými autosedačkami, které slouží jako ilustrace toho, co lze z nárazových testů zjistit, pokud se použije model ženské i mužské části populace.

Jednou z podstatných věcí, které tyto testy odhalily, je, že i některé ochranné prvky jako reaktivní opěrka hlavy, která má snížit trvalé následky nehody, funguje lépe u mužů, ale dopady na zdraví u žen naopak zhoršuje. Abychom podobným negativním vlivům předcházeli*y, je třeba v první řadě sbírat data, která budou rozdělena podle pohlaví (ale také podle věku a dalších relevantních faktorů). Bez nich totiž nemůžeme nikdy dosáhnout správných závěrů a mít tak možnost reagovat na problémy, které v oblasti automobilové bezpečnosti vznikají. 

Astrid Linder apelovala na to, aby všichni vědci a vědkyně brali*y v úvahu pohlaví, a pokud je to relevantní, také gender, protože technologie se vždy ve výsledku potkají s člověkem. Je tedy důležité, aby technologie odpovídaly potřebám různých skupin osob. Na workshopu také zaznělo mnoho užitečných tipů. Jedním z nich byl například realistický model lidského těla, který vyvinula University of Michigan a je dostupný na webové stránce humanshape.org. Pokud se pohybujete přímo v oboru, mohou pro vás být užitečné také webové stránky projectvirtual.eu a ovto.org, kde najdete open access nástroje týkající se bezpečnosti silničního provozu.