Novinky

Tipy na čtení

Každé čtvrtletí vám přinášíme tipy na čtení. Tentokrát máme i tip k podcastovému poslechu. Elisabeth ComenAll in Her Head: The Truth and Lies Early Medicine Taught Us About Women’s Bodies and Why It Matters TodayHistorie ženské zdravotní péče je příběh, v němž samy ženy příliš často neměly hlas − výsledkem je kulturní a společenské dědictví, které stále formuje (ne)správnou péči a ošetřování žen. Onkoložka a historička medicíny Dr. Elizabeth Comen odhaluje kolektivní medicínskou historii žen....

Zapište si do diářů 10. září!

Pořádáme již 8. národní konferenci o genderu a vědě: „Sociální bezpečí: Od opatření k akci” Letošní národní konference o genderu a vědě se zaměří na téma bezpečného a důstojného pracovního a studijního prostředí se zaměřením na genderově podmíněné násilí. „Chceme, aby konference posunula řešení genderově podmíněného násilí v Česku kupředu. Je potřeba se pohnout od opatření, která zůstávají pouze na papíře, k tomu, že instituce začnou přijímat komplexní opatření a činit konkrétní kroky. Férové, důstojné...

Proběhl již druhý letošní workshop Komunity pro změnu

Druhý letošní workshop Komunity pro změnu se konal 19. června v Akademickém konferenčním centru Praha. Věnovali jsme ho problematice genderového (re)auditu v cyklu plánu genderové rovnosti a zaměřili jsme se na to, jak se reaudit liší od běžného genderového auditu, v čem se s ním naopak shoduje, jaké má náležitosti a jak jeho výsledky využít pro design plánu genderové rovnosti. Hostkou workshopu byla Helena Skálová z Ministerstva práce a sociálních věcí, odbornice na genderové audity...

I would blush if I could. Proběhl webinář o genderové dimenzi umělé inteligence

Ve středu 26. června se uskutečnil webinář s názvem I’d blush if I could: A gender perspective on (embodied) AI, který proběhl coby součást vzdělávacích aktivit NKC – gender a věda zaměřených na genderovou dimenzi v obsahu výzkumu. Nedávný pokrok vědy v oblasti robotiky a systémů umělé inteligence vzbuzuje naděje, že autonomní, inteligentní stroje pomohou lidem činit spravedlivější, objektivnější a lepší rozhodnutí. Empirické poznatky však naznačují, že umělá inteligence ve své současné podobě nejen reprodukuje,...

Inspirativní brunch pro začínající vědkyně s přední českou bioložkou Mgr. Kateřinou Rohlenovou, Ph.D.

V pondělí 17. června se uskutečnil náš tradiční brunch pro začínající vědkyně. Naše pozvání tentokrát přijala přední česká vědkyně a jedna z prvních tuzemských držitelek ERC Starting grantu, Mgr. Kateřina Rohlenová, Ph.D., která v Biotechnologickém centru AV ČR vede vlastní výzkumnou skupinu zabývající vývojem nové metody léčby nádorových onemocnění. Cílem akce je inspirovat ženy na začátku vědecké dráhy – doktorandky, postdoktorandky – k dalšímu rozvoji kariéry a nabídnout jim výjimečnou možnost sdílet své zkušenosti s...

Nový mini-kurz online: Intervence aktivních přihlížejících

Ve středu 19. června jsme spustily*i nový online mini-kurz s názvem Intervence aktivních přihlížejících. Tento mini-kurz má za cíl vzdělávat členy a členky instituce, zaměstnané a studující osoby v oblasti genderově podmíněného násilí a poskytnout potřebné dovednosti k rozpoznání přiměřeného a bezpečného zásahu v rizikových a nevhodných situacích. Mini-kurzy se na rozdíl od našich ostatních kurzů, které slouží ke komplexnímu porozumění plánů genderové rovnosti a jejichž cílem je celkový přehled, věnují konkrétním tématům z oblasti...

Madrid jako místo pro řešení otázek genderové rovnosti ve výzkumu. Členové a členky GENDERACTIONplus se zúčastnili*y workshopu na téma rezistencí

Španělské Ministerstvo pro vědu, inovace a univerzity (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) v Madridu hostilo v polovině června členy a členky mezinárodního projektu GENDERACTIONplus programu Horizont Evropa. Při pravidelném setkání konsorcia, tentokrát naplánovaného na 13. června, sdíleli*y členové a členky aktuální vývoj jednotlivých projektových částí. V následujících dvou dnech se zúčastnili*y workshopu na téma boje s rezistencemi, kterým čelí při prosazování agendy genderové rovnosti. „Jsme velice rádi, že jsme našli zázemí pro setkání našeho...

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila stanovisko k návratovým grantům

V pátek 31. května 2024 zasedala ve Strakově akademii Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá nový ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek. Členové RVVI na zasedání projednali*y a schválili*y stanovisko k návrhu skupiny grantových projektů Návratové granty, který předložila Grantová agentura ČR.  Návratové granty jsou určené vědcům a vědkyním po kariérní přestávce v souvislosti s péčí o dítě (nebo jiného člena rodiny) s cílem umožnit jim návrat k vědecké kariéře...

Úvodní školení o genderově podmíněném násilí v akademickém prostředí a model 7P

Kdy: 25. června, 9:30 – 15:00     Kde: Zoom Proběhlo úvodní školení projektu GenderSAFE, které se věnovalo řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí za pomoci tzv. modelu 7P vyvinutého v rámci projektu UniSAFE: prevalence, prevence, pomoc, postih, poskytování služeb, partnerství a politiky. Účastnictvo získalo přehled o hlavních politických rámcích a prioritách EU zaměřených na řešení genderově podmíněného násilí ve vysokém školství a výzkumu, seznámilo se s konkrétními kroky a inspirativními postupy, které již byly v...

Brunch pro zahraniční vědkyně působící v Česku v duchu sdílení a podpory

Pro velký zájem jsme se rozhodly zopakovat úspěšnou akci z loňského roku a ve spolupráci s projektem Hyb4City znovu zorganizovaly brunch pro zahraniční vědkyně působící v Česku. V pondělí 7. května jsme se proto již podruhé sešly v Kampusu Hybernská, abychom umožnily zahraničním vědkyním působícím v ČR možnost sdílet své zkušenosti v bezpečném prostoru. Hostkou brunche pro zahraniční vědkyně byla tentokrát Zsófia Csajbók, Ph.D., odborná asistentka na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity. Zsófia Csajbók, Ph.D.,...