Bratislavská konference Férová akadémia otevřela otázku bezpečného akademického prostředí a rovnosti ve vědě

Domů Bratislavská konference Férová akadémia otevřela otázku bezpečného akademického prostředí a rovnosti ve vědě


9. května se v Bratislavě uskutečnila konference Férová akadémia, kterou pořádá iniciativa Žijem vedu a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Konference se věnovala podpoře podmínek pro genderovou rovnost ve vědě a výzkumu a také tématu bezpečí a respektu.

V úvodní přednášce Marcela Linková představila aktuální vývoj politiky EU v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích, novinky z projektu GENDERACTIONplus a práci NKC.

„Byla to skvělá příležitost propojit české a slovenské akce a porovnat dosažený pokrok. Musíme opět pokračovat v užší spolupráci,“ dodala k úvodnímu vystoupení Alexandra Bitušíková z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, a naše kolegyně z GENDERACTIONplus, která se dlouhodobě zasazuje o prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích na Slovensku.

Na konferenci se diskutovalo i o tématu bezpečí a respektu na slovenských univerzitách. Z výzkumu, který zde proběhl na 33 fakultách slovenských vysokých škol, vyplývá, že 76 % dotazovaných zažilo genderově podmíněné obtěžování a 46 % nevyžádanou sexuální pozornost. Celou výzkumnou zprávu najdete zde.

Marcela Linková v souvislosti s tématem bezpečnosti na vysokých školách poukázala na to, že „genderově podmíněné násilí je projevem kultury dané instituce, nikoliv jen selháním jednotlivců“. Což potvrzují i údaje z evropského výzkumu projektu UniSAFE.

Více o konferenci: https://www.ferovaakademia.sk/ a také zde.

Pusťte si rozhovor s Marcelou Linkovou k tématu férovějšího vědeckého prostředí.