Březnové perličky a špeky

Domů Březnové perličky a špeky


Společnost Maxe Plancka plánuje výběrová řízení na obsazení dvacítky ředitelských a dalších desítek vedoucích postů ve svých institutech a vyzývá zejména ženy, aby se neváhaly přihlásit. Mezi roky 2005 – 2015 se zastoupení žen mezi řediteli institutů zvýšilo o 10 procentních bodů. Disproporce je ale stále enormní, a tak byl vyhlášen program na zakládání nových výzkumných skupin zaměřený zejména na ženy. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 18. 4. 2018.

Mezitím v České republice:

V době, kdy většina univerzit na západ od nás věnuje zvýšenou pozornost fenoménu sexuálního obtěžování a opatřením na jeho odstranění, poskytla Univerzita Karlova záštitu a prostory akci s názvem Právní aspekty kampaně Me Too, která měla za cíl problematiku sexuálního obtěžování znevážit. Vlna kritických reakcí na sebe proto nenechala dlouho čekat (viz např. zde a zde).

 

 

Z České republiky odcházejí dvě špičkové vědkyně. Kromě fyzičky Kateřiny Falk svůj odchod oznámila také chemička Jana Roithová. S oběma jsme v NKC – gender a věda velmi rády spolupracovaly a přejeme jim, ať se jim daří a v zahraničí najdou prostředí, které jim poskytne odpovídající podmínky pro jejich další profesní rozvoj.