Brunch pro zahraniční vědkyně působící v Česku v duchu sdílení a podpory

Domů Brunch pro zahraniční vědkyně působící v Česku v duchu sdílení a podpory


Pro velký zájem jsme se rozhodly zopakovat úspěšnou akci z loňského roku a ve spolupráci s projektem Hyb4City znovu zorganizovaly brunch pro zahraniční vědkyně působící v Česku.

V pondělí 7. května jsme se proto již podruhé sešly v Kampusu Hybernská, abychom umožnily zahraničním vědkyním působícím v ČR možnost sdílet své zkušenosti v bezpečném prostoru.

Hostkou brunche pro zahraniční vědkyně byla tentokrát Zsófia Csajbók, Ph.D., odborná asistentka na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity. Zsófia Csajbók, Ph.D., vystudovala klinickou a zdravotní psychologii na Univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti a poté se přestěhovala do Prahy, kde získala doktorát z teoretické a evoluční biologie na Univerzitě Karlově. V současné době působí jako odborná asistentka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde také vede významný projekt financovaný GAČR.

Děkujeme všem vědkyním i studentkám, které se akce zúčastnily. Děkujeme i Kampusu Hybernská za možnost využití jejich prostor. Podrobnosti či fotky z akce najdete zde.