Call for Action za bezpečnější a respektující akademické prostředí

Domů Call for Action za bezpečnější a respektující akademické prostředí


Výstupem z konference Ending gender-based violence in Academia je Call For Action, který jednak poukazuje na význam celého tématu genderově podmíněného násilí a obtěžování a také na to, jakou roli při jeho řešení hrají jednotliví aktéři, jako jsou samy univerzity a výzkumné organizace, poskytovatelé podpory na vědu a výzkum, členské státy EU i jednotlivci.

Připojit se ke Call for Action a dát tak najevo, že podporujete snahy o bezpečné a respektující prostředí v akademické a vědecké sféře, můžete i Vy!

Text celého Call for Action najdete v anglickém jazyce zde.

Svůj podpis můžete připojit zde.