Novinky

Jak si česká věda stojí v otázce bezpečného prostředí? Zeptaly jsme se vědkyň

V rámci online kampaně k Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě 2024 jsme se ptaly českých vědkyň z humanitních oborů i přírodních věd, jestli ve svých institucích cítí podporu. Jak je na tom Česko ve srovnání se zahraničím? Cítí vědkyně podporu kolegů či mateřské instituce? Co by se dalo změnit, na co bychom obecně měly*i brát větší zřetel?  For english version, please follow this link. Alžběta Ressnerová, CEITEC VUT: Česko obecně zaostává v řešení...

Where does Czech science stand on the issue of a safe environment? We asked women scientists

As part of an online campaign for the International Day of Women and Girls in Science 2024 (#IDGWS2024), we asked Czech women scientists from the humanities and sciences if they feel supported in their institutions. How does the Czech Republic stands in comparison to other countries? Do women scientists feel supported by their colleagues or their parent institutions? What could be changed? What should we take into account more in general? Alžběta Ressnerová, CEITEC BUT:...

Bezpečné prostředí jako základ úspěšné vědy. Startuje online kampaň NKC – gender a věda k Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě

Již podeváté se NKC – gender a věda připojí k oslavám Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (MDŽDV), který připadá na 11. února. Dvanáctidenní online kampaň se tentokrát zaměří na otázku bezpečného prostředí, a to jak na úrovni vzdělání, tak ve vědeckém prostředí. Jak ono bezpečné prostředí vypadá? A jak o něj pečovat? Během dvanáctidenní kampaně chce NKC – gender a věda především prozkoumávat významy a podoby bezpečného prostředí ve vědě i ve vzdělávacích...

Po třech letech končí evropský projekt UniSAFE. Přinesl unikátní data o genderově podmíněném násilí v akademickém a výzkumném prostředí

V listopadu letošního roku se na univerzitě v belgickém Namuru konala závěrečná konference projektu UniSAFE. Ten se věnoval tématu genderově podmíněného násilí na vysokých školách a výzkumných institucích napříč Evropou a přinesl o této problematice řadů důležitých dat. Například o tom, že nejčastěji tomuto násilí čelí ženy, LGBTQIA+ osoby a také lidé z etnických menšin nebo zdravotně znevýhodnění. Od příštího roku pak na UniSAFE naváže projekt GENDERSafe, který se zaměří na budování komunity pro sdílení zkušeností a vývoj nových...

GENDERACTIONplus: Ve znamení analýz a budování komunit

Politiky Evropského výzkumného prostoru se z pohledu vysoké školy a výzkumné organizace nebo konkrétní/ho výzkumnice*íka mohou zdát vzdálené. Je to ale přesně to místo, kde se vyjednává, co bude tvořit politický rámec pro evropský výzkum, včetně politik na podporu genderové rovnosti v EU. A také se tady hledá shoda napříč Evropou, jak tyto politiky na základě odborných podkladů nastavit. Projekt GENDERACTIONplus, který NKC – gender a věda koordinuje, vstupuje přesně do tohoto prostředí. Jeho cílem je analyzovat...

Vánoční brunch Komunity pro změnu

Letošní čtvrtý workshop Komunity pro změnu měl tentokrát formu předvánočního brunche. Tématem byl úvod do vytváření a zavádění politik pro řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí. Setkání se konalo v pondělí 11. 12. 2023 v prostorách Vily Lanna.  Během workshopu byl v první řadě prostor pro prohloubení teoretických a praktických poznatků při přípravě institucionálních politik. Diskutovalo se o pozici ombudsosob v instituci a jejich ukotvení i o tom, že je potřeba tuto praxi sladit. Tematizovaly se také výstupy...

Astrid Linder na webináři ukázala, jak může genderová dimenze pomoci bezpečnosti automobilů

NKC – gender a věda uspořádalo dne 21. 11. 2023 webinář s názvem Vehicle occupant crash safety: Injury data, crash testing and the world’s first crash test dummy of an average female, který vedla profesorka Astrid Linder. Webinář se zaměřil na genderovou dimenzi bezpečnosti v dopravě. Akce je součástí vzdělávacích aktivit NKC zaměřených na genderovou dimenzi ve výzkumu, které jsou určeny pro českou vědeckou komunitu. Ve výzkumu dopravy, dopravní bezpečnosti i průmyslového designu, stejně jako...

Tipy ke čtení

Daniela Brádlerová: Milada Paulová – první česká profesorka. Mezi soudobými dějinami a byzantologií Kniha vydaná letos Masarykovým ústavem AV ČR se věnuje životním osudům a kariéře významné české historičky Milady Paulové (1891–1970), která jako první žena v Československu dosáhla titulu profesorky a do historické vědy vnesla kontroverzní otázku, zda je možné aplikovat metody historické práce na téma z moderní historie a zároveň jej objektivně vyhodnotit. Není proto divu, že jméno právě této výjimečné historičky nese cena...

RESISTIRÉ: celoevropský výzkum mapující dopad pandemie Covid-19 dospěl do finále

Pandemie Covid-19 byla celosvětovou krizí, která prohloubila existující genderové nerovnosti a významně negativně dopadla zejména na ženy. To je jedno z klíčových zjištění, jež potvrzuje rozsáhlý projekt RESISTIRÉ, který po 30 měsících výzkumné práce dospěl do svého finále. Projekt, na kterém se spolu s dalšími devíti výzkumnými partnery podílelo i NKC – gender a věda, mapoval protipandemická opatření a iniciativy občanské společnosti ve všech zemích EU, Srbsku, Turecku, Velké Británii a na Islandu. Projekt RESITIRÉ byl ojedinělý jak...

Co všechno jsme letos na poli řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí podnikly?

1 nové podstránky ke GPN Aktualizovaly jsme naše webové stránky, kde nyní můžete najít užitečné informace, které vám pomohou se orientovat v tématu, porozumět potřebné terminologii. Najdete zde také přehled užitečných dat, metodiky a nástroje pro vytváření účinných opatření. 3 bloky workshopu Ve spolupráci s Iniciativou Nahlas jsme uspořádaly celodenní sebevzdělávací workshop se studentskými spolky, které se řešení GPN věnují přímo na svých vysokých školách. V rámci tří blokových workshopů jsme se zabývali*y právními aspekty GPN...