Novinky

Úvodní školení o genderově podmíněném násilí v akademickém prostředí a model 7P

Kdy: 25. června, 9:30 – 15:00     Kde: Zoom Školení projektu GenderSAFE se věnuje řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí za pomoci tzv. modelu 7P vyvinutého v rámci projektu UniSAFE: prevalence, prevence, pomoc, postih, poskytování služeb, partnerství a politiky. Účastnictvo získá přehled o hlavních politických rámcích a prioritách EU zaměřených na řešení genderově podmíněného násilí ve vysokém školství a výzkumu, seznámí se s konkrétními kroky a inspirativními postupy, které již byly v jiných evropských institucích...

Tipy na čtení

I nyní vám u příležitosti publikace našeho newsletteru přinášíme několik čerstvých tipů ke čtení. Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová„Ženám žádný obor vědecký od přírody není uzavřen.“ Spletité cesty žen k vědecké kariéře v první polovině 20. stoletíCílem autorek je představit komplexní obraz vědkyně v české a československé společnosti první poloviny 20. století; ukázat zastoupení a pracovní výsledky žen v různých vědních oborech, možnosti profesionálního růstu a budování vědecké kariéry, které v případě žen vyžadovalo...

Nové minikurzy pro lepší porozumění plánů genderové rovnosti

V rámci našich podpůrných aktivit jsme připravily nový formát na naší e-learningové platformě Moodle: online mini-kurzy. Na rozdíl od kurzů, které slouží ke komplexnímu porozumění plánů genderové rovnosti a jejichž cílem je celkový přehled, se mini-kurzy věnují konkrétním tématům z oblasti implementace plánu genderové rovnosti a jeho jednotlivých částí. Kromě toho mohou mini-kurzy využít osoby, které se primárně nezabývají agendou genderové rovnosti, ale potřebují získat základní znalost v dané oblasti. Po absolvování mini-kurzu je udělen...

První letošní workshop Komunity pro změnu

První letošní workshop Komunity pro změnu se věnoval procesním požadavkům plánu genderové rovnosti a jejich implementaci v institucích VaVaI. V jeho rámci jsme se zaměřily*i na stav implementace plánu genderové rovnosti ve vztahu k procesním požadavkům a na sdílení dobré i méně úspěšné praxe. Součástí programu byly aktuální informace Evropské komise k připravovaným kontrolám plánů genderové rovnosti (legal compliance checks). Účastnice*íci workshopu si také mohly*i ověřit, jak si jejich instituce v oblasti plnění procesních požadavků...

Nová případová studie přibližuje význam genderové dimenze v inkluzivním přístupu v práci a vzdělávání

Kvalitní výzkumy týkající se práce a vzdělávání by měly zohledňovat společenskou různorodost a rozdílné potřeby, k čemuž jsou v první řadě zapotřebí náležitá data. Nová případová studie NKC – gender a věda proto upozorňuje na význam genderové dimenze v oblasti inkluzivity v obou zmíněných oblastech, a obsahuje i doporučení, co do tvorby výzkumů zahrnout. Kampaň Jedna velikost nestačí oddělení NKC – gender a věda dlouhodobě upozorňuje na problematiku výzkumů, které nezohledňují rozdílné potřeby osob různých...

NKC – gender a věda uspořádalo konferenci o genderové rovnosti a inkluzivitě v Evropském výzkumném prostoru

Letošní Mezinárodní den dívek a žen ve vědě oslavilo NKC – gender a věda i na konferenci ERA of Inclusive Gender Equality, kterou uspořádalo v rámi námi koordinovaného projektu GENDERACTIONplus ve spolupráci s partnerskými organizacemi projektu GENDERACTIONplus pod záštitou belgického předsednictví Rady EU. Cílem konference bylo diskutovat budoucí priority v oblasti inkluzivní genderové rovnosti pro politickou agendu Evropského výzkumného prostoru (ERA) na roky 2025 a 2027, a zahájit diskuse směřující k dalšímu rámcovému programu. Podkladem...

Jak si česká věda stojí v otázce bezpečného prostředí? Zeptaly jsme se vědkyň

V rámci online kampaně k Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě 2024 jsme se ptaly českých vědkyň z humanitních oborů i přírodních věd, jestli ve svých institucích cítí podporu. Jak je na tom Česko ve srovnání se zahraničím? Cítí vědkyně podporu kolegů či mateřské instituce? Co by se dalo změnit, na co bychom obecně měly*i brát větší zřetel?  For english version, please follow this link. Alžběta Ressnerová, CEITEC VUT: Česko obecně zaostává v řešení...

Where does Czech science stand on the issue of a safe environment? We asked women scientists

As part of an online campaign for the International Day of Women and Girls in Science 2024 (#IDGWS2024), we asked Czech women scientists from the humanities and sciences if they feel supported in their institutions. How does the Czech Republic stands in comparison to other countries? Do women scientists feel supported by their colleagues or their parent institutions? What could be changed? What should we take into account more in general? Alžběta Ressnerová, CEITEC BUT:...

Bezpečné prostředí jako základ úspěšné vědy. Startuje online kampaň NKC – gender a věda k Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě

Již podeváté se NKC – gender a věda připojí k oslavám Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (MDŽDV), který připadá na 11. února. Dvanáctidenní online kampaň se tentokrát zaměří na otázku bezpečného prostředí, a to jak na úrovni vzdělání, tak ve vědeckém prostředí. Jak ono bezpečné prostředí vypadá? A jak o něj pečovat? Během dvanáctidenní kampaně chce NKC – gender a věda především prozkoumávat významy a podoby bezpečného prostředí ve vědě i ve vzdělávacích...

Po třech letech končí evropský projekt UniSAFE. Přinesl unikátní data o genderově podmíněném násilí v akademickém a výzkumném prostředí

V listopadu letošního roku se na univerzitě v belgickém Namuru konala závěrečná konference projektu UniSAFE. Ten se věnoval tématu genderově podmíněného násilí na vysokých školách a výzkumných institucích napříč Evropou a přinesl o této problematice řadů důležitých dat. Například o tom, že nejčastěji tomuto násilí čelí ženy, LGBTQIA+ osoby a také lidé z etnických menšin nebo zdravotně znevýhodnění. Od příštího roku pak na UniSAFE naváže projekt GENDERSafe, který se zaměří na budování komunity pro sdílení zkušeností a vývoj nových...