Cena Milady Paulové 2009: nominované

Domů Cena Milady Paulové 2009: nominované


V roce 2009 byla Cena Milady Paulové udělena vůbec poprvé, a to v v oboru ekologie a trvale udržitelného rozvoje, který má vysoký politický i společenský význam.

Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2009 splnily (v abecedním pořadí):


Ing. Květuše Jirátová, CSc.

Pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR

Oblast výzkumu: výzkum v oblasti heterogenní katalýzy

Neustále spolupracuji s průmyslem.

 


prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

Pracoviště: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně

Oblast výzkumu: enviromentální humanistika

„Nejsem soutěživý člověk a vstupovat do jakékoliv soutěže mi dělá potíže.“

 


prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc.

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Oblast výzkumu: ekologie krajiny, role lučních porostů v krajině

Prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc. se stala laureátkou Ceny Milady Paulové za rok 2009.

„Ekologie je nauka o ekonomii přírody.”


RNDr. Věra Straškrabová, DrSc.

Pracoviště: Hydrobiologický ústav AV ČR

Oblast výzkumu: mikrobiální ekologie vody

„Chtěla jsem studovat jevy, které se v přírodě skutečně vyskytují.”

 


prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

Pracoviště: Ústav experimentální medicíny AV ČR

Oblast výzkumu: výzkum v oblasti neurověd a regenerativní medicína

„Člověk musí mít při vědecké práci velkou fantazii, mít svůj vlastní pohled, vnést do vědecké práce svoji osobnost.“


prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Pracoviště: Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Oblast výzkumu: toxikologie živočichů, výzkum otrav ryb

„Toxikologie je strašně zajímavá, je to taková detektivní práce.“


prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Pracoviště: Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Oblast výzkumu: problematika antropogenní zátěže agroekosystémů, tvorba, ochrana a revitalizace krajiny

„Ekologie je úcta k životu: ne jen člověk, ale také to všechno kolem.“


Ing. Blanka Wichterlová, DrSc.

Pracoviště: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Oblast výzkumu: Výzkum v oblasti heterogenní katalýzy

„Věda je jako jakákoli jiná práce. Vyžaduje značné úsilí, když to má za něco stát. Není to nic nad oblaka.“