Cena Milady Paulové 2018: vědy o vzdělávání

Domů Cena Milady Paulové 2018: vědy o vzdělávání


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vyhlásilo 10. ročník Ceny Milady Paulové. V roce 2018 se Cena bude předávat v oblasti pedagogického a andragogického výzkumu.


Letošní Cena Milady Paulové si klade za cíl ocenit a poukázat na práci vědkyň v oblasti věd o vzdělávání a výchově, jejichž výsledky mají velký význam a dopad na jedince i celou společnost. Jejich působení zahrnuje vzdělávání dětí, mládeže a dospělých a také vzdělávání v období stáří.

Pedagogické profese ve veřejné sféře byly historicky jednou z prvních oblastí, ve které bylo ženám umožněno působit. Na 10 000 zaměstnaných žen v roce 1880 připadlo jen 33 učitelek nebo vychovatelek veřejných ústavů. Dnes na pedagogických fakultách studuje 80 % žen. Zastoupení žen mezi docenty je 46 %, mezi profesory jen 26 %. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto chce ocenit celoživotní přínos žen této vědecké disciplíně, zviditelnit ty, jejichž vědecká práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější, a inspirovat mladší vědkyně v další práci. Cena Milady Paulové je spojena s odměnou 250.000,- Kč.

Uzávěrka přijímání nominací je uzavřena. Předání Ceny Milady Paulové se uskuteční 27. listopadu 2018. Podrobnosti na webu MŠMT.