Cena Milady Paulové 2023 se zaměří na bioekonomiku

Domů Cena Milady Paulové 2023 se zaměří na bioekonomiku


Záměrem letošního ročníku Ceny Milady Paulové je podpořit působení žen v oblasti bioekonomiky v českém výzkumném prostředí. Bioekonomika je charakterizována jako produkce, využívání a konzervace přírodních zdrojů a s tím spojený výzkum, technologie a inovace směřující k udržitelnému zacházení s životním prostředím. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za celoživotní přínos vybranému oboru od roku 2009. NKC tuto cenu ogranizačně zajišťuje.

Bioekonomika pokrývá odvětví a systémy, jejichž základem jsou biologické zdroje (zvířata, rostliny, mikroorganismy, biomasa, včetně organického odpadu), využívání jejich funkcí a principů. Zahrnuje tak zemědělství, lesnictví, akvakulturu, potravinářský a chemický průmysl nebo energetiku. Z širokého ekonomického hlediska pokrývá soubor činností týkajících se vynálezů, vývoje, výroby a obnovitelného využití biologických produktů a procesů.

Evropská unie definuje bioekonomiku jako komplexní přístup pro řešení současných výzev, ať již ekologických, energetických, nebo souvisejících s potravinovou bezpečností, jejichž význam v posledních letech umocnila především epidemická a válečná situace. Evropská unie, ale též mezinárodní světové organizace svými politikami a výzkumnými agendami v oblasti bioekonomiky dokládají její globální význam.

Nominace můžete podávat na [email protected] do 31. července 2023.

Pravidla letošního ročníku najdete zde