Cena Milady Paulové za rok 2022 směřuje do oblasti neurověd

Domů Cena Milady Paulové za rok 2022 směřuje do oblasti neurověd


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC vyhlásilo už 14. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové. Letos bude určena pro vědkyně za jejich celoživotní přínos v oblasti neurověd.

Záměrem letošního ročníku je podpořit působení žen v oboru neurověd v českém výzkumném prostředí. MŠMT tak chce přispět ke zviditelnění vědkyň, jejichž práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější. Moderní neurovědy se zabývají studiem všech aspektů nervové tkáně. Ať už jde o tkáň centrální či periferní, věnují se i jejím rozdílům ve zdraví a v nemoci, a to jak na úrovni základního, tak i klinického aplikovaného výzkumu a pokrývají několik odvětví, která se liší přístupem i předmětem zkoumání.

V současné době se neurovědy dostávají celosvětově do popředí intenzivního zájmu, a to nejen ve vztahu k základním funkcím nervové tkáně, ale také s ohledem na mechanismus jejího působení. Výzkum se také soustřeďuje na její možné ovlivnění v souvislosti s aktuálními ataky ať už biologického či sociálního původu.

Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce. Nominační dopisy musí být zaslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu [email protected], a to nejpozději do 20. července 2022.

Pravidla letošního ročníku najdete zde

Předchozí ročníky a další informace o ceně naleznete zde