Cenu Milady Paulové 2020 obdržela dr. Ilona Müllerová

Domů Cenu Milady Paulové 2020 obdržela dr. Ilona Müllerová


Cenu Milady Paulové za rok 2020 obdržela ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR a průkopnice v oboru elektronové mikroskopie, Ing. Ilona Müllerová, DrSc., a to za celoživotní přínos v oblasti elektrotechniky. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

„Alfa a omega je vydržet. Nevzdat se a zase to znovu a znovu zkoušet,“ říká laureátka letošní ceny Dr. Müllerová, která o významu vytrvalosti ve vědě ví své. Její projekt rastrovací elektronové mikroskopie ve svých počátcích totiž u kolegyň a kolegů vyvolával rozpaky a nedůvěru. Müllerové se ale i přesto podařilo v ÚPT AV ČR založit a udržet vlastní vědecký tým, jenž obstává v mezinárodní konkurenci, a stát se hlavní tváří oboru elektronové mikroskopie, k jehož rozvoji významně přispěla.

Smyslem udílení Ceny Milady Paulové je veřejně a také formou finančního daru ocenit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena nesoucí jméno ženy, která se stala první profesorkou v Česku, je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Ocenění je každý rok udělováno v jiném oboru – v oblasti elektrotechniky nominaci přijaly čtyři vědkyně.