Cenu Milady Paulové obdržela jazykovědkyně Marie Čechová

Domů Cenu Milady Paulové obdržela jazykovědkyně Marie Čechová


Cenu Milady Paulové za rok 2019 obdržela bohemistka a emeritní profesorka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marie Čechová za celoživotní přínos v oblasti jazykovědy. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

„Když jsem na počátku sedmdesátých let začínala s odbornou prací, ať šlo o jakýkoli odborný tým, redakční radu, autorský kolektiv učebnic a jiné, vždy jsem v něm byla jediná žena. To se za posledních padesát let úplně změnilo,“ říká profesorka a laureátka letošní Ceny Marie Čechová. Během své profesní dráhy přednášela především teorii spisovného jazyka a jazykové kultury, morfologii, stylistiku a didaktiku češtiny, vedla i semináře frazeologické či stylistické. Její pedagogická činnost byla vždy provázena vlastní odbornou vědeckou činností. Jako vedoucí autorských kolektivů spoluvytvořila zásadní bohemistické odborné práce trvalé hodnoty.

„Neopominutelný je podíl M. Čechové na rozvíjení oboru čeština pro cizince v České republice. Zaslouženého respektu si (…) vydobyla jako vedoucí katedry českého a slovenského jazyka na FF UK, kterou vykonávala v nelehkých normalizačních časech. V roce 1985 převzala po J. Jelínkovi funkci vedoucí redaktorky časopisu Český jazyk a literatura, kterou vykonává dosud,“ uvádí doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, v nominačním dopisu.

Smyslem udílení Ceny Milady Paulové je veřejně a také formou finančního daru ocenit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena nesoucí jméno ženy, která se stala první profesorkou u nás, je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Ocenění je každý rok udělováno v jiném oboru – v oblasti jazykovědy bylo letos nominovaných celkem 13 vědkyň.

Předání Ceny se konalo 27. listopadu 2019 ve Valdštejnském paláci v sídle Senátu Parlamentu České republiky.