Cenu Milady Paulové za rok 2021 získala prof. Marie Hušková

Domů Cenu Milady Paulové za rok 2021 získala prof. Marie Hušková


Laureátkou letošní Ceny Milady Paulové se stala prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako ocenění za vědeckou práci významných českých badatelek a NKC ji pro ministerstvo organizuje. Letošní ročník byl zaměřen na oblast matematiky.

Paní profesorka Hušková patří k předním odbornicím v oblasti matematiky, konkrétně matematické statistiky. V oblastech asymptotických metod, neparametrických metod a detekce změny rozdělení, tzv. change point detection, dosáhla významných vědeckých výsledků a získala značné mezinárodní renomé.

Velmi gratulujeme k tomuto ocenění!