GRANTY, STIPENDIA A CENY PRO VĚDKYNĚ A STUDENTKY

Cena Milady Paulové

 • za celoživotní přínos české vědě
 • Cena se uděluje každý rok v jiném oboru
 • vyhlášení oboru a výzva k nominacím: červen
 • vítězka obdrží 250.000 Kč
 • více na: www.cena-milady-paulove.cz
 • uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda  

 

Pamětní grant Martiny Roeselové

 • Ph.D. studujícím nebo postdoktorandům/kám, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se aktivně věnují vědecké práci
 • z oblasti chemie a biochemie
 • výše podpory: 10 000 Kč měsíčně po dobu 1 roku
 • více na: www.nf-martiny-roeselove.cz
 • uděluje Ústav organické chemie a biochemie

 

Stipendium L’ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě

 • pro vědkyně do věku 35 let
 • z oblasti matematicko-fyzikálních, technických, chemických, biologických a lékařských věd
 • vítězky obdrží 250.000 Kč
 • více na: www.prozenyvevede.cz
 • uděluje L´Oréal ČR ve spolupráci s AV ČR a českou komisí UNESCO

 

UNESCO-L’OREAL International Fellowships Programme for Young Women in Life Sciences

 • pro vědkyně do věku 35 let
 • působící v biologii, biochemii, biotechnologiích, zemědělství, lékařských vědách, farmacii a fyziologii
 • s doktorským nebo postdoktorským vědeckým stupněm
 • více na: www.forwomeninscience.com
 • uděluje UNESCO

 

American Association of University Women International Fellowships

 • roční stipendium pro studentky a vědkyně, které nepochází z USA, nebo nemající povolení k pobytu
 • bez oborové specifikace
 • stipendium pro Mgr. studentky: 18.000 USD, pro doktorandky: 20.000 USD, pro postdoktorandky: 30.000 USD
 • více na: www.aauw.org
 • uděluje American Association of University Women (AAUW)

 

International Peace Graduate Scholarships for International Women Students

 • pro studentky, které splňují kritéria pro studium na vysoké škole či univerzitě v USA či Kanadě
 • bez oborové specifikace
 • stipendium max. 10.000 USD, je proto nutné doložit další zdroje financování pobytu
 • více na: www.peointernational.org
 • uděluje P.E.O. (Philanthropic Educational Organization)

 

FEBS | EMBO Women in Science Award

 • cena za zásadní přínos v oblasti věd o životě (zásadní výsledky/výsledek musí být mladší než 5 let)
 • odměna: 10.000 Euro
 • více na: www.embo.org
 • uděluje EMBO a Federation of European Biochemical Societies (FEBS)

 

Wellcome Trust Career Re-entry Fellowships

 • návratové granty po přerušení vědecké dráhy (např. po rodičovské dovolené)
 • žadatel/ka musí mít alespoň dvouletou postdoktorskou praxi a plánovat výzkum ve Velké Británii, nebo Irsku; přerušení vědecké práce musí být minimálně dva roky…
 • více na: www.wellcome.ac.uk
 • uděluje nadace Wellcome Trust

 

Amelia Earhart Fellowship

 • pro talentované doktorandky v oblasti věd spojených s letectvím
 • stipendium může být využito pro nákup počítačů, knih a materiálu k výzkumu nebo participaci na výzkumech
 • výše stipendia: 10.000 USD
 • více na: www.zonta.org
 • uděluje Zonta International

 

The Google Anita Borg Memorial Scholarship

 • pro studentky (Bc., Mgr., Ph.D.)
 • obor: informatika a počítačové vědy
 • stipendium: 7.000 Euro
 • více na: www.womentechmakers.com
 • uděluje Google