Červnové perličky a špeky

Domů Červnové perličky a špeky


Výzkumné ústavy a vysoké školy u nás často řeší, jak zajistit služby péče o děti svých zaměstnankyň a zaměstnanců, které nejsou stát a jeho představitelé/ky schopni, nebo ochotni zajistit. Mnoho výzkumných ústavů a vysokých škol se vydává cestou zakládání dětských skupin, koutků či školek. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR usnadňuje dřívější návrat svých zaměstnankyň a zaměstnanců z rodičovské prostřednictvím podpory soukromého hlídání dětí do věku 3 let. Program běží už rok a v současnosti jej využívá dvacítka žen. Výše podpory se odvíjí od velikosti úvazku, na který se daná osoba vrací do zaměstnání. Při plném úvazku jde o 12.500 Kč měsíčně. Ročně instituce na podporu návratu z rodičovské vydá zhruba 2 miliony korun.

Evropský komisař pro výzkum, vědu a inovace Karlos Moedas navštívil v červnu Prahu. Na diskuzi s názvem Co může Evropa nabídnout české vědě? se věnoval i tématu postavení žen ve vědě a přínosům diverzity. Ve svém vystoupení například prohlásil, že je třeba přijmout konkrétní opatření ke zvýšení počtu žen ve vědě, neboť bez nich se nic nezmění. „Máme tendenci k setrvačnosti v našem myšlení, proto je potřeba zavádět programy, které ať už formou cílů nebo kvót pomohou vytvořit vyvážené prostředí.“ Vědecké instituce a členské země by podle Moedase měly být v prosazování genderové rovnosti a diverzity podle něj více aktivní. Záznam zde, vyjádření k tématu (0:16:30 – 0:17:25 a 0:56:40 – 1:02:09).

Červnová depka přináší otevřené výpovědi dvou vědkyň, které opustily (českou) vědu. „Stávalo se mi, že jsem řekla nějaký svůj nápad, načež se mi vysmáli. Za deset minut řekl totéž nějaký muž, a šéf se rozzářil, jak báječný nápad to je. Když se vám to stane několikrát za měsíc, pohár trpělivosti přeteče…“ Rozhovor s Kateřinou Falk, mimo jiné i o důvodech odchodu a zklamání z českého (vědeckého) prostředí stojí za přečtení.

Alice Dvorská zase zajímavě reflektuje svoje zkušenosti s realitou publikování v environmentálních vědách. V textu pro server výzkum.cz se zaměřila na problém absence transparentních pravidel a kontrolních mechanismů a zneužívání vědecké hierarchie ve světě, kde publikace jsou to nejdůležitější.