České akademické prostředí a genderovou rovnost popisujeme v časopise Sociologica

Domů České akademické prostředí a genderovou rovnost popisujeme v časopise Sociologica


O genderovou rovnost ve veřejném vysokém školství a výzkumu se zasazujeme už víc než dvacet let – a teď jsme shrnuly své poznatky a vývoj z posledních let do odborného článku v časopise Sociologica. Dočtete se v něm, že genderová rovnost v akademickém prostředí začíná být v posledních dvou letech často skloňované téma – přispívá k tomu vícero faktorů, například zavádění plánů genderové rovnosti jako kritéria způsobilosti v programu Horizont Evropa a také aktivity studentských iniciativ, které řeší genderově podmíněné násilí na vysokých školách v Česku.

Naše stať zkoumá oba zmíněné fenomény v kontextu prosazování genderové rovnosti ve vysokoškolském vzdělávání a výzkumu v Česku. Zajímalo nás, jak lze mobilizovat různé typy zúčastněných k prosazování změn. Současně zdůrazňujeme také potřebu širšího pojetí péče – nejen otázky tzv. slaďování péče a práce, ale také péči o sebe sama, o vztahy v týmech, což může zahrnovat kolegialitu, respekt, naslouchání, uznání, odpovědnost, férovost a spravedlnost – a také solidaritu. Péče ve všech svých podobách tvoří nedílnou součást úsilí o genderovou rovnost.

Domníváme se, že důraz na péči je zásadní ze dvou důvodů. Z našich zkušeností i z rozhovorů vedených se zúčastněnými (ať už zavádění GEP, nebo ze studentských iniciativ) víme, že potřeba péče o sebe vzhledem k emocionální zátěži, kterou si práce na poli genderové rovnosti na jednotlivce vybírá, je zcela zásadní. To zdůrazňuje potřebu budování komunity, vzájemné podpory a bezpečného prostoru pro reflexi.

Dále vnímáme jako stěžejní péči o druhé. Naslouchání, spoluvytváření a posilování hlasu skupin  v marginalizovaném postavení jsou pro nás nástroji péče. Umožňují nám nejen navázat vztahy péče s různými zúčastněnými stranami v systému a reflektovat jejich potřeby; umožňují nám také trvat na odpovědnosti za péči týkající se vedení a řízení institucí. Vytváření situací, ve kterých se mohou formulovat a vznášet potřeby, snižuje možnost, že by je vedení instituce přehlíželo, umlčovalo nebo zneviditelňovalo.

Celý text našeho článku najdete zde.

Právě vyšel článek o českém akamickém prostředí a změnách v přístupu k genderu.