Chemici o rovnosti: nová publikace

Domů Chemici o rovnosti: nová publikace


Nová kniha rozhovorů se tentokrát věnuje mimo jiné kariérám vědců z VŠCHT a jejich postojům vůči rovnosti žen a mužů v akademické sféře. Kniha vznikla v rámci projektu TRIGGER, který je financován ze 7. rámcového programu. Jejími autorkami jsou Hana Víznerová a Blanka Nyklová. Publikace je ke stažení v PDF zde. Vítání publikace proběhne 6. 12. 2017 od 15 hodin ve Vzdělávacím centru NTK, Flemingovo nám. 1, Praha 6 (podrobnosti).