Článek Blanky Nyklové a Niny Fárové v časopise vydavatelství Routledge

Domů Článek Blanky Nyklové a Niny Fárové v časopise vydavatelství Routledge


Našim kolegyním Blance Nyklové a Nině Fárové vyšel na konci listopadu článek v časopise Journal of Contemporary Central and Eastern Europe vydávaného prestižním nakladatelstvím Routledge. Text s názvem Post/socialist chemical research: a gendered politics of visual representation se týká proměny genderované vizuální reprezentace aplikovaného chemického výzkumu v českém prostředí v době socialismu a po jeho pádu. Tuto proměnu ukazují prostřednictvím transformace vizuálního znázornění genderového řádu v magazínech českých chemických společností.

Autorky si vybraly konkrétně magazíny z let 1969 až 2000 a na proměnách vizuální reprezentace genderového řádu v oblasti chemického průmyslu ukazují, jak se překrývá proměna této reprezentace s proměnou genderového řádu v soudobé společnosti, a také jeho spojení s tématem studené války. Tím, že se zaměřily právě na téma vizuální reprezentace, poskytují autorky nový pohled na propojení technologií, genderu a geopolitiky a také na to, jak se utvářely jednotlivé vzájemně mezi sebou soutěžící podoby modernity. V době socialismu, konkrétně v letech 1969 až 1989, byl aplikovaný chemický výzkum prezentován především prostřednictvím portrétů žen pracujících s chemickým zařízením. Aplikovaný chemický výzkum tak byl prezentován výrazně femininně. To odpovídalo socialistickému pojetí modernity, které kladlo důraz na ženskou emancipaci a rovnost, jako součást osvobození celé společnosti. Podrobnější analýza však ukazuje, že spíše než o reprezentaci aplikovaného chemického výzkumu šlo o reprezentaci femininity definované na základě jediného způsobu chápání mateřství. Postupná dehumanizace chemického výzkumu ve vizuálních materiálech pak odráží počátek politických a ekonomických změn kolem roku 1989, které se vyznačovaly radikální proměnou celé vizuální kultury.

Článek v elektronické podobě naleznete zde: https: //bit.ly/3qooWTW