Členka NKC součástí Světové komise UNESCO

Domů Členka NKC součástí Světové komise UNESCO


Socioložka a členka týmu NKC – gender a věda, Tereza Stöckelová, byla generální ředitelkou UNESCO jmenována na období 2020–2023 členkou Světové komise UNESCO pro etiku vědeckých znalostí a technologií (COMEST). Informoval o tom sekretariát České komise pro UNESCO ve svém newsletteru.

Tereza Stöckelová, která se dlouhodobě  věnuje zejména sociologii vědy, technologií a medicíny, se zapojila do práce poradního orgánu, jehož úkolem je „formulovat etické zásady pro různá témata z oblasti vědy a technologií“. COMEST je složena z 18 odbornic a odborníků z různých oborů.

Krátce po svém jmenování se Stöckelová podílela např. na stanovisku k současné pandemii COVID-19, v němž komise zdůrazňuje 11 zásadních etických otázek, které je třeba sledovat v globální perspektivě a bezodkladně na ně reagovat.