CENA MILADY PAULOVÉ 2011: NOMINOVANÉ

Domů CENA MILADY PAULOVÉ 2011: NOMINOVANÉ


V roce 2011 byla Cena Milady Paulové udělena v  oboru chemických věd s odkazem na iniciativu Organizace spojených národů, jež tento rok vyhlásila rokem chemie s cílem podtrhnout důležitost tohoto oboru pro společnost a ochranu životního prostředí.

Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2011 splnily (v abecedním pořadí):


prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Oblast výzkumu: nanotechnologie, nanomateriály

Od jakživa, co se pamatuji, mě bavila matematika. A to hodně!


prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.

Pracoviště: Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technická v Praze

Oblast výzkumu: studium aktivity biologických činitelů při odstraňování různých forem znečištění životního prostředí a potravinářská mikrobiologie

Prof. Demnerová se stala laureátkou Ceny Milady Paulové za rok 2011.

„Historie je dobrá k porozumění světu a životu. Je to jedna z disciplín, které vás nutí přemýšlet o tom, proč se věci dějí.“


prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.

Pracoviště: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

Oblast výzkumu: stavební materiály, jejich vývoj a degradace, povrchové úpravy historických staveb

„Baví mě, když vědění posuneme o trošičku dál a výsledky můžeme využít ku prospěchu praxe.”


prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Oblast výzkumu: metabolismus xenobiotik, léčiv a kontaminantů životního prostředí a jejich toxické účinky na organismy

„Člověk má vždy radost, když se podaří něco nového poznat, “opublikovat” a využít pro pacienty.”


doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc.

Pracoviště: Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Oblast výzkumu: příprava a charakterizace vodivých polymerů, jež mají uplatnění v elektronice, konstrukci sensorů, ochraně kovů proti korozi, v organické katalýze a konverzích energií

„Nepovažuji za hrdinství dosáhnout úspěchu, když jsou pro to dobré podmínky. Když má člověk dobré zázemí, tak je to skoro povinnost, a ne hrdinství.“


prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

Pracoviště: Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Oblast výzkumu: biologická aktivita přírodních látek rostlinného a živočišného původu, alkaloidy, flavanolignany

„Dělat práci, která člověka baví a vidět kolem sebe lidi, kteří ji chtějí dělat také a chtějí v ní pokračovat, to je radost.”


doc. RNDr. Irena Valterová, CSc.

Pracoviště: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Oblast výzkumu: infochemikálie, především chemická ekologie hmyzu, tj. studium látek, které hmyz používá ke komunikaci

„Vědecká práce je i střídání nadšení a frustrace.“


Ing. Věra Vrtílková

Pracoviště: Ústav jaderných paliv AV ČR

Oblast výzkumu: koroze kovových materiálů užívaných v jaderné energetice

„Můj osobní rekord pro mě znamená víc, než nějaký stupínek.“