Cena Milady Paulové 2014: nominované

Domů Cena Milady Paulové 2014: nominované


V roce 2014 byla CMP udělena v oblasti stavebního inženýrství a architektury s cílem upozornit na výročí 100 let od doby, kdy ke studiu nastoupila první absolventka architektury Milada Pavlíková, podpořit rostoucí zájem veřejnosti o témata spojená s vytvářením a kultivací veřejného prostoru, jeho proměnami a stavebními zásahy člověka do něj, a motivovat dívky ke studiu technických oborů.


Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2014 splnily (v abecedním pořadí):

prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.

Pracoviště: Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

Oblast výzkumu: podzemní hydrologie

„Věda? To je závislost. Důležité je, aby vás určitý problém nadchl, aby stálo za to, za tím cílem jít, a jít za ním přes všechny překážky. Neříkat, že to nejde.“


prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.

Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze

Oblast výzkumu: betonové konstrukce

Prof. Kohoutková se stala laureátkou Ceny Milady Paulové za rok 2014.

„Stavařinu děláme, aby bylo za námi něco vidět.“


prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.

Pracoviště: Fakulta stavební, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Oblast výzkumu: vady a poruchy staveb, architektonické a konstrukční návrhy budov z hlediska stavebně fyzikální koncepce, řešením problematiky industriálních sídel včetně otázek jejich konverze

„Stavební inženýrství je tvůrčí povolání. Není ale jen o návrhu a architektuře, ale i o zodpovědnosti a bezpečnosti.“


prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.

Pracoviště: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

Oblast výzkumu: stavební materiály, jejich vývoj a degradace, povrchové úpravy historických staveb

„Baví mě, když vědění posuneme o trošičku dál a výsledky můžeme využít ku prospěchu praxe.“


prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Pracoviště: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

Oblast výzkumu: návrh 5 E staveb

„Dobrá architektura vytváří prostředí, které nás pozitivně formuje a ovlivňuje kvalitu našeho života.“

Foto: Michal Ureš.