Co dělat v případě diskriminace na pracovišti

Obrací se na nás vědkyně, které na svém pracovišti zažívají diskriminaci, šikanu či mobbing. Z toho důvodu níže uvádíme tipy, jak v takových situacích postupovat. Pro začátek mohou být důležité tyto body:

1) Snažte se o své situaci shromáždit co nejvíce ucelených podkladů

Jak dlouho situace trvá, jak jste se ji doposud snažil/a řešit, zda máte např. svědky/ně z jednání s vedením (ochotné věc dosvědčit), vhodné jsou e-maily a jakékoli administrativní materiály, které by mohly vaše tvrzení podložit.

2) Je dobré o tom někomu vyprávět

Můžete zjistit, že daleko víc věcí, které se vám přihodily, odpovídá mobbingu (počítá se například i nadměrné neodůvodněné administrativní zatěžování, které kolegové třeba nemají atp.) nebo že takovou situaci zažívají i další osoby na pracovišti. Vzájemně se můžete podpořit a hledat společně řešení.

3) Obraťte se na příslušné pracoviště u vás v instituci

Pracoviště či osoba, která má na starosti problematiku diskriminace, rovných příležitostí, etické chování či řešení sexuálního obtěžování na pracovišti (odbory, ojediněle existující komise pro rovné příležitosti apod.) vám může pomoci zvolit další postup.

4) Obraťte se na vedení instituce (nadřízené nadřízených, atp.)

Máte-li shromážděné podklady, postupujte po vnitřní hierarchii vaší instituce, popř. instituce, která se podle vás dopustila diskriminačního jednání. Komunikujte o tom.

5) Kontaktujte právní poradenství

Právní poradenství vám může pomoci řešit vzniklou situaci na základě českých zákonů, může vám poradit, jak situaci řešit oficiální cestou, např. pomocí soudů, ombudsmanky, vyjednávání s vedením instituce za pomoci vnější osoby, právníka/právničky, profesionálního mediátora/ky apod.

6) Kontaktujte osobní a kariérní poradenství a služby koučinku

Situace může mít silný demoralizující, demotivační, stresující či deprivující efekt na vaše psychické zdraví, pracovní výkon či pracovní cíle. Může být dobré se o pocitech z pracovního prostředí poradit s psychologem, s koučem apod., kteří se na pracovní vztahy, a kariérní poradenství obecně, zaměřují. Mohou vám také pomoci s vylepšením vztahů na pracovišti (je-li to možné), se síťováním apod.

7) Dejte nám vědět

Jedná-li se o věc systémového nastavení, která postihuje ženy (rodiče), informujte nás. Můžeme o problému jednat s odpovědnými institucemi včetně ministerstev a Úřadu vlády ČR a pokusit se jej dostat do agendy spojené s genderovou rovnosti ve vědě. Společně tak můžeme do budoucna pomoci dalším ženám v obdobných situacích.

KONTAKTY

Níže uvádíme kontakty na instituce a jednotlivce, kteří se problematice diskriminace, šikany a mobbingu na pracovišti věnují a kteří vám s dalším postupem řešení vaší situace mohou pomoci. S těmito institucemi jsme v minulosti my nebo některá ze spřátelených organizací spolupracovali.

 

Veřejný/á ochránce/kyně práv (ombudsman/ka)

Zabývá se pouze případy, kdy je šikana na pracovišti zároveň projevem diskriminace.

 

Gender Studies, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost poskytující bezplatnou právní poradnu v případech diskriminace z důvodu pohlaví nebo věku; přístup k poradně je možný přes webové stránky nebo telefonicky.

 

Mobbing Free Institut

Ústav poskytující kompletní poradenství při šikaně a mobbingu na pracovišti. Mohou s vámi projít celým procesem řešení vaší situace. Poskytují psychickou podporu, právní poradenství, mediaci.

 

Český helsinský výbor

Poskytuje bezplatné poradenství v situacích porušení základních lidských práv, mimo jiné i v oblasti zaměstnávání.

 

Občanské sdružení Práce a vztahy

Sdružení, které se zabývá antimobbingem. Poskytují poradenství a pořádají výcvikové kurzy ke zvládání šikany na pracovišti.

 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Spolek, který poskytuje právní poradenství v případech vztahujících se k lidským právům a k diskriminaci.

 

Iuridicum Remedium, z. s.

Spolek poskytující bezplatnou právní poradnu ve spolupráci s MČ Praha 11, a to v široké řadě oborů, mj. i v pracovním právu (vztah zaměstnanec – zaměstnavatel).

 

Evropská kontaktní skupina

Spolek poskytující individuální kariérní poradenství i kurzy pro skupiny v oblasti osobního a profesního rozvoje.

 

Česká ženská lobby

Jedná se o síť proženských organizací, jejichž cílem je hájit práva žen v České republice. Jako takové mohou poskytnout cenné kontakty v krizových situacích.