Co nás čeká v roce 2022?

Domů Co nás čeká v roce 2022?


Na příští rok plánuje NKC hned několik zajímavých a významných aktivit, která vám nyní více představíme. Chybět ovšem nebudou ani další naše činnosti. Mezi ty klíčové patři bezesporu další rozvoj naší Komunity pro změnu, pro jejíž členky a členy připravujeme novinky, a již tradičně si také připomeneme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě a uspořádáme přednášky v rámci akcí k popularizaci vědy.

 

Kampaň Jedna velikost nestačí

Už na jaře roku 2022 spustíme kampaň Jedna velikost nestačí, která se zaměří na téma genderové dimenze ve vědě a výzkumu. Na příkladech studií z nejrůznějších oblastí ukážeme, proč je podstatné, aby věda a výzkum zahrnovaly také genderové hledisko a jaké to má pozitivní dopady na výstupy samotného výzkumu. Ukážeme ovšem také opačný příklad, kdy to, že výzkum se genderovému hledisku nevěnoval, přineslo problémy, a výsledky neměly takový efekt pro všechny, jak by bylo nezbytné. O kampani Vás budeme informovat také v jednom z dalších newsletterů.

 

Národní konference o genderu a vědě

Věříme, že v příštím roce už bude epidemická situace natolik dobrá, že nám dovolí uspořádat národní konferenci opět osobně. Těšíme se, že konference opět nabídne platformu pro diskusi mezi zástupci a zástupkyněmi vysokých škol, výzkumných institucí, státních orgánů a dalších odborníků k tématu genderové rovnosti ve vědě. Konferenci se uskuteční 14. června. O tom, kdo budou hostky a hosté Vás budeme informovat.

 

Konference v rámci českého předsednictví ČR v Radě Evropské unie

V rámci českého předsednictví v Radě EU připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy mezinárodní konferenci k aktuálnímu a důležitému tématu genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování ve vědecké a akademické sféře. Na konferenci, která se uskuteční 24. a 25. listopadu, se účastníci a účastnice seznámí mj. s výstupy mezinárodního projektu UniSAFE, na němž se za ČR podílíme. Jedná se o tříletý projekt na roky 2021–2024 v rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. Pracuje na něm devět evropských výzkumných institucí a organizací (z ČR, Španělska, Francie, Velké Británie, Belgie, Švédska, Polska, Německa a Litvy). Přinese nejen detailní informace o výskytu genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí, ale také nástroje k řešení tohoto problému. O přípravě konference a jejích výsledcích i výstupech projektu UniSAFE Vás budeme informovat.