Dotazník: Dopady COVID-19 na pečující ve vědě

Domů Dotazník: Dopady COVID-19 na pečující ve vědě


Rozšíření choroby covid-19 v posledních měsících ovlivnilo život všech lidí, na určité skupiny ale z řady důvodů dopadlo ještě tvrdším způsobem. Jedná se především o ženy a také například vědkyně a vědce s pečovatelskými povinnostmi, o jejichž ztížené situaci v důsledku pandemie se takřka nemluví a to i přesto, že na ně při vyřešení této situace jako společnost významně spoléháme.

NKC – gender a věda se proto rozhodlo spustit vlastní dotazníkové šetření a zjistit, jakým překážkám musí pečující vědci a vědkyně čelit, jak na jejich situaci reagovali jejich instituce a poskytovatelé grantové podpory, a co v současnosti i do budoucna vnímají jako největší problém. Účelem dotazníku je shromáždění informací pro naše další advokační aktivity, pomocí níž se snažíme situaci pečujících ve vědě měnit k lepšímu, a k propagaci tohoto přehlíženého tématu na sociálních sítích.

Za čas, který dotazníku věnujete, děkujeme a prosíme o přeposlání odkazu vašim kolegům a kolegyním.