Evropská podpora projektů s genderovou dimenzí

Domů Evropská podpora projektů s genderovou dimenzí


Evropská komise zveřejnila seznam výzev na podávání výzkumných projektů se zahrnutím pohlaví a genderu jako analytických kategorií. Najdeme zde aktuálně témata, jako je udržitelný rozvoj, bezpečnost, inovace, socioekonomické efekty technologických transformací, podpora občanské vědy, analýzy genderových předsudků v alokaci grantů, podpora zavádění opatření na podporu genderové rovnosti ve výzkumných a vysokoškolských institucích a řadu dalších. Podrobnosti zde.