Evropský projekt GENDERACTION vrcholí konferencí 8.- 9. července 2021!

Domů Evropský projekt GENDERACTION vrcholí konferencí 8.- 9. července 2021!


Během uplynulých čtyř let projekt GENDERACTION výrazně přispěl k posunům na poli genderové rovnosti ve výzkumu. Konsorcium reprezentující čtrnáct zemí, koordinované Národním kontaktním centrem – gender a věda, se zapojilo do negociace nového rámcového programu Horizont Evropa a analyzovalo zavádění politik genderové rovnosti v jednotlivých státech EU. Na nadcházející konferenci představí výsledky své práce a zároveň má v diskusi s klíčovými aktéry ambici pojmenovat témata, která je potřeba v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu řešit v nadcházejícím období.

8.- 9. července proběhne závěrečná konference Deepening the ERA Through Gender Equality ve spolupráci se slovinským předsednictvím v Radě EU.

  • Přijďte si poslechnout, co evropské země za poslední roky změnily a proč je jejich spolupráce na podpoře genderové rovnosti ve výzkumu klíčová.
  • Zjistěte, co si o plánech genderové rovnosti jako podmínce účasti v Horizontu Evropa myslí reprezentace sítí předních zastřešujících výzkumných organizací.
  • Diskutujte s námi o tom, co mohou dělat grantové agentury a samotné instituce ohledně:
    •  intersekcionality
    • genderově podmíněného násilí
    • nevědomých předsudků

Více informací o projektu GENDERACTION: www.genderaction.eu

Registrace na konferenci: www.deepeningera.eu